Spoon Academy Tailored on räätälöity kurssi, jolla paneudumme juuri sinun yrityksesi haasteisiin. Koulutuksessa käsitellään sisältöstrategiaa, ...

Spoon Academy Tailored

Yhä useammat yritykset ovat huomanneet, että relevantin, kiinnostavan ja sitouttavan sisällön avulla luodaan kestäviä asiakassuhteita, sitoutetaan erilaisia yleisöjä ja kasvatetaan myyntiä. Mutta miten kertoa juuri ne oikeat tarinat ja kuinka menestyä sisältömarkkinoinnin avulla?

Spoon Academy Tailored on räätälöity kurssi, jolla paneudumme juuri sinun yrityksesi haasteisiin. Koulutuksessa käsitellään sisältöstrategiaa, tarinankerrontaa ja sisältöjen jakelua yrityksen tarpeet huomioiden. Käytämme testattuja teorioita sekä Spoonin omia malleja haasteiden ratkomiseen.

Kurssi voi vastata esimerkiksi näihin kysymyksiin:

 • Mitä sisältömarkkinointi on ja miksi sitä kannattaisi hyödyntää?
 • Miten brändin visio ja missio kääntyvät sisällöksi?
 • Miten sisältömarkkinointi heijastaa brändilupausta?
 • Miten kartoittaa kohdeyleisöt ja ymmärtää niiden tarpeet?
 • Miten hyödyntää kohdeyleisöjä sisällön levittämisessä ja kehittämisessä?
 • Miten löytää tarinoita, jotka ovat relevantteja sekä brändille että kohdeyleisölle?
 • Miten tehdä oikeasti sitouttavaa sisältöä?
 • Mitä tarvitaan onnistuneeseen mobiilisisältöön?
 • Miten luodaan sisältöä, joka tukee kohdeyleisön hakukonekäyttäytymistä?
 • Miten ideoita kehitetään järjestelmällisesti?
 • Miten tehdään taktinen suunnitelma sisällönjakelulle?
 • Miten maksettua mediaa kannattaa hyödyntää sisällön jakelussa?
 • Miten hyödyntää Google-algoritmeja paremmin?
 • Mistä kanavasuunnitelma koostuu?
 • Kuinka mitata sisältömarkkinoinnin tehoa?

Kurssi käytännössä

Jokainen osio kurssista sisältää tietoa, harjoituksia ja pohdintaa. Kurssilla pääset kartuttamaan käytännön kokemusta ja kasvattamaan ymmärrystäsi tehokkaasta sisältömarkkinoinnista.

Kenelle kurssi sopii?

Koulutus voidaan räätälöidä kaikentyyppisille ja -kokoisille yrityksille ja organisaatioille. Kurssin suunnittelu alkaa osallistujien osaamisen ja haasteiden kartoittamisella, ja siitä voidaan tehdä lyhyt ja intensiivinen tai pidempi luentojen ja workshopien sarja, tarpeista riippuen.

Kurssin vetäjät

Kurssit suunnittelee Spoonin tiimi, jolla on laaja-alainen kokemus sisältömarkkinoinnista ja workshopien järjestämisestä. Kurssin vetäjät valitaan osallistujien tarpeiden ja haasteiden mukaan.

Haluatko kuulla lisää ja selvittää, millainen kurssi sopii juuri sinulle? Ota yhteyttä Spoon Academysta vastaavaan Björn Owen Gladiin. Hänellä on laaja-alainen kokemus sisältömarkkinoinnista, ja hän on myös kansainvälinen luennoitsija.