Kreativitet är viktigt för att ditt innehåll ska nå ut genom bruset och göra skillnad. Men hur kan ditt företag uppnå den kreativa höjd som krävs ...

Så uppnår du kreativ höjd inom content marketing

Kreativitet är viktigt för att ditt innehåll ska nå ut genom bruset och göra skillnad. Men hur kan ditt företag uppnå den kreativa höjd som krävs för att lyckas med content marketing?        

Kreativitet är förmågan att lösa problem på nya sätt. Något förenklat uppstår kreativitet då nya idéer bidrar till värdefulla insikter. När vi till exempel kopplar ihop content marketing med psykologi eller ståuppkomedi så ökar vi vår kunskap och förståelse för ämnet.

Många företag fastnar emellertid i vad bröderna Heath kallar för ”the curse of knowledge”, dvs. man stirrar sig blind på sin egen kunskap (och verksamhet). I sådana lägen kan ett utifrånperspektiv vara värdefullt eftersom det öppnar upp för möjligheter man inte tänkt på tidigare. Dessa nya insikter ger rätt förutsättningar för att höja den kreativa nivån och lyckas med sina content marketing-satsningar.

Det är ingen slump att våra case uppmärksammas såväl internationellt som på hemmaplan. Vinsterna är ytterligare bevis på att vår metod fungerar. I den här artikeln går vi igenom hur vi tillsammans med våra uppdragsgivare uppnår kreativ höjd inom content marketing.

Berätta verkliga historier

Om du läser vår blogg vet du säkert att vi är övertygade om att verkligheten överträffar dikten. Hela tiden. Det är därför vi berättar verkliga historier som når ut, berör, engagerar och gör skillnad.

I en värld av ”fake news” vill publiken ha något som känns äkta och relevant för deras situation. Men att våga berätta verkliga historier kräver mod. Har du det?

Hitta din sweet spot

En annan viktig framgångsfaktor är att skapa innehåll inom ditt företags ”sweet spot”. Det är en unik mötesplats där det egna företagets kunskap och passion möter mottagarens önskningar, frågor och funderingar. I din sweet spot kan du skapa innehåll som är relevant och engagerande på riktigt.

Har ni hittat er sweet spot? Kom ihåg: Kunden har (inte) alltid rätt.   

Producera bättre (men mindre) innehåll

Villkoren för att väcka uppmärksamhet har ändrats under de senaste åren. Det finns mindre ytor att jobba på samtidigt som innehållsproduktionen ökar kraftigt. Detta kräver att företag producerar bättre innehåll som är väl anpassade åt publiken i olika kanaler.

Digital nedskräpning leder till att publiken känner sig överväldigade av information. Låt ditt innehåll vara det som de söker sig till och vill ta del av.

Sammanfattning

Kreativitet är en allt viktigare del i content marketing-arbetet. Att berätta verkliga historier, hitta sin sweet spot, och producera bättre innehåll gör att den kreativa kvalitén höjs. Långsiktigt content marketing-arbete, som bottnar i verkligheten, går hem hos såväl publik som jurymedlemmar. Hur tar ni er marknadsföring till nästa nivå?