Både anställda och kunder förväntar sig att företag vågar ta ställning samt visar vad de står för. Detta gäller allra minst hållbarhetsarbetet. ...

Så kommunicerar 5 företag hållbarhet

Både anställda och kunder förväntar sig att företag vågar ta ställning samt visar vad de står för. Detta gäller allra minst hållbarhetsarbetet. Hur kommunicerar andra företag sitt hållbarhetsarbete? Såhär gör några av Spoons kunder.

Företagarna

Företagaren är Sveriges största affärsmagasin för företagare. Magasinets redaktionella fokus är företagaren och företagandets villkor. Rättviseförmedlingen har granskat Företagarnas medlemstidning, med i flera avseenden strålande resultat. Av de medverkande experterna i tidningen var 49 procent kvinnor. Som en jämförelse visade Rättviseförmedlingens rapport Rättvisaren att av de experter som medverkar i svensk nyhetsmedia är 24,4 procent kvinnor. Av de företagare som porträtteras i tidningen var hela 46 procent kvinnor.

– Som stor organisation har vi ett ansvar att inspirera och sprida goda exempel som leder till en ökad mångfald för företagandet i Sverige. Under arbetsprocessen läggs mycket tid på att finna bra personer att intervjua, ofta gör ju tidsbrist att medierna intervjuar samma personer, ofta svenska medelålders män. Det finns dessutom en skriftlig överenskommelse med tidningens medarbetare om hur man ska tänka med representationen så ingen kan i efterhand komma och säga att man ”inte hittade någon”, säger Günther Mårder, vd på Företagarna.

En skön blandning av information och inspiration har gjort Företagaren till prisvinnare – bästa redaktionella medlemstidning (print) i Svenska Designpriset 2015 och bästa medlemstidning i branschtävlingen Guldbladet. Läs mer här.

Samhall

Samhall Story är ett magasin om affärsnytta och socialt ansvarstagande. Magasinet ska bekämpa de djupt rotade fördomar som finns om Samhall och i stället stärka Samhall som kunskapsledare inom CSR. Magasinet ska visa på möjligheten att utveckla människor som ingen annan tror på. Samhalls vision är att bidra till ett Sverige där alla ses som en tillgång på arbetsmarknaden. Läs mer här.

SOS Barnbyar

Spoon har under flera år varit contentpartner till SOS Barnbyar och stöttat välgörenhetsorganisationen i att kommunicera sitt viktiga arbete. Spoon har producerat böcker och SOS Barnbyars årsredovisning, webb och film, och dokumenterat fältresor. SOS Barnbyar verkar för att ge föräldralösa barn permanenta hem. Uppdraget är pro bono. Läs mer här.

Telia

Digitaliseringen bidrar till hållbarhet och gör skillnad inom samtliga FNs globala mål för hållbar utveckling. I samarbete med Spoon producerar Telia sin årliga hållbarhetsrapport som stöttar Telias ambition att fortsätta vara motorn i det digitala Sverige. Spoon står bakom koncept och produktion av artiklar, foto och infografik. Läs mer här 

Vattenfall

Under 2016 producerade Spoon content som publicerades på Vattenfalls webb inför COP22. Konferensen handlade främst om att hitta åtgärder som gör det möjligt att nå målen från Parisavtalet. Vattenfall följde COP22-förhandlingarna nära och artiklarna handlade om Vattenfalls arbete för att möta klimatutmaningarna. Läs mer här.

Över till dig

Hur kommunicerar ditt företag kring hållbarhet? Vilka kärnvärden står ni för och försvarar? Oavsett hur ni gör det, måste ni visa era kunder, stakeholders och anställda att ni vågar ta ställning och göra skillnad.

Läs mer: