Verrattuna perinteiseen markkinointiin sisältömarkkinoinnilla on monia etuja. Tärkein niistä on sen tarjoama pitkän aikavälin hyöty.

Sijoitus sisältömarkkinointiin on sijoitus tulevaisuuteen

Verrattuna perinteiseen markkinointiin sisältömarkkinoinnilla on monia etuja. Tärkein niistä on sen tarjoama pitkän aikavälin hyöty.

Tiedät, miten perinteinen markkinointi toimii: päätetään budjetti ja resurssit sekä mitataan saadut tulokset. Jos kampanja on onnistunut, sijoitettu raha ja vaiva tuottavat hyvin. Uuden kampanjan kohdalla prosessi lähtee alusta. Ensin selvitetään resurssit ja kampanjan jälkeen se, millaista tulosta tehtiin.

Sisältömarkkinointi toimii toisin. Perinteisessä markkinoinnissa kampanjan arvo ja tuotto ovat kertaluontoisia, mutta sisältöön sijoittaminen tuottaa jatkuvasti, sillä sisällön arvo kertautuu.

Mutta kuinka? Sisältösi hyödyttävät toisiaan. Jokainen aikaisempi blogipostaus, julkaisu ja podcast lisää edellisten julkaisujen arvoa. Lisäksi kuuntelijat käyvät myös lukemassa postauksesi ja julkaisusi, ja lukijat kuuntelevat podcastit. Tällaista arvon kasaantumista ei voi saada aikaiseksi perinteisellä kampanjamarkkinoinnilla.

Kääntöpuolena on se, että sisältömarkkinointi vaatii pitkäjänteistä työtä. Se ei ole lyhyen tähtäimen investointi, jolla saadaan nopeita tuloksia. Mutta jos sisältö on tarpeeksi laadukasta ja se tavoittaa oikean yleisön, sisältömarkkinointiin sitoutuminen ja panostaminen tuo tuloksia varmasti.

Tiivistelmä
• Sisältömarkkinointi vaatii pitkäjänteistä työtä
• Kampanjamarkkinointi voi tuottaa tulosta mutta ei lisäarvoa
• Pitkällä aikavälillä sisältömarkkinointi tuottaa enemmän arvoa ja tuloksia kuin perinteinen markkinointi

Lue lisää
Robert Rose, Content Marketing Instituten strategiajohtaja uskoo ROI:n sopivan sisältömarkkinointiin paremmin kuin perinteiseen markkinointiin.