Suomalaiset yritykset tekevät ahkerasti sisältömarkkinointia, mutta vain 36 prosentilla on sitä varten laadittu strategia.

Sisältömarkkinointi kiinnostaa Suomessa – mittaaminen ja strategia unohtuvat

Suomalaiset yritykset tekevät ahkerasti sisältömarkkinointia, mutta vain 36 prosentilla on sitä varten laadittu strategia. Sisältömarkkinoinnissa myös epäonnistutaan meillä naapurimaita enemmän, selviää Spoonin ja Norstatin pohjoismaisesta tutkimuksesta.

Spoon ja Norstat ovat teettäneet ensimmäisen pohjoismaiseen markkinaan keskittyvän sisältömarkkinoinnin tutkimuksen. Yhteensä 300 markkinoijaa Suomesta, Ruotsista, Norjasta ja Tanskasta osallistui tutkimukseen, joka tarjoaa kattavan yleiskuvan sisältömarkkinoinnin tilasta ja haasteista Pohjoismaissa.

Sisältömarkkinointi on vakiinnuttanut asemansa Pohjoismaissa. Tutkimuksen mukaan 76 % pohjoismaisista yrityksistä tekee sisältömarkkinointia. Tämä luku on kuitenkin edelleen alhainen verrattuna Yhdysvaltoihin, joissa 86 % B2C-markkinoijista ja 89 % B2B-markkinoijista sanoo tekevänsä sisältömarkkinointia (CMI:n tutkimus 2016).

Suomalaiset tekevät sisältöjä, mutta mittaus ja strategia puuttuvat

Suomalaisista tutkimukseen osallistuneista yrityksistä 84 % kertoo tekevänsä sisältömarkkinointia, mikä on enemmän kuin muissa Pohjoismaissa. Tuloksia mitataan ja saadaan kuitenkin vähemmän kuin naapurimaissa.

Suomalaisista kyselyyn vastanneista 11 % koki sisältömarkkinointinsa epäonnistuneen. Vain tanskalaiset markkinoijat kokivat onnistuvansa huonommin (16 %). Tyytyväisimpiä sisältömarkkinointinsa toimivuuteen olivat ruotsalaiset: heistä 52 % kertoi sisältömarkkinointiponnistustensa onnistuneen.

Suomessa myös mitataan sisältömarkkinoinnin toimivuutta vähemmän kuin muualla. Suomalaisista markkinoijista sitä mittaa vain 57 prosenttia. Tanskassa sitä mittaa 63 %, Ruotsissa 68 % ja Norjassa 71 % markkinoijista.

Yksi syy heikkoon menestykseen ja mittaamisen vähyyteen voi löytyä suomalaisten sisältöstrategioiden puutteesta: suomalaisista sisältömarkkinointia tekevistä yrityksistä vain 36 prosentilla on dokumentoitu sisältöstrategia. Ruotsissa strategiadokumentti löytyi 60 prosentilla, Norjassa 55 prosentilla ja Tanskassa 49 prosentilla yrityksistä. 

Panostukset kasvussa, pitkäjänteisyys palkitsee

Spoonin ja Norstatin tutkimus osoittaa, että vaikka Pohjoismaissa tehdään ahkerasti sisältömarkkinointia, monilla yrityksillä on edelleen petrattavaa sen mittaamisessa ja siinä onnistumisessa.

Yli puolet (58 %) kyselyyn vastanneista yrityksistä uskoo kasvattavansa panostuksia sisältömarkkinointiin seuraavan vuoden aikana. Näistä yrityksistä valtaosalla on dokumentoitu sisältöstrategia ja ne mittaavat aktiivisesti markkinointiponnistustensa tehoa. Ei yllätä, että nämä yritykset pitävät myös sisältöjään tehokkaina.

Suomalaisista sisältömarkkinointia tekevistä yrityksistä 60 % aikoo kasvattaa sisältömarkkinointibudjettiaan ja 40 % pitää sen ennallaan.

Spoonin Helsingin-toimiston johtaja Lena Barner-Rasmussen uskoo, että Suomessakin aletaan ymmärtää sisältömarkkinoinnin merkitys. Strategiatyötä tilataan yhä enemmän, ja katseet kohdistuvat pitkän aikavälin hyötyihin.

”Sisältömarkkinointi ei ole vain kertaluontoisia kokeiluja vaan pitkäjänteistä ja systemaattista työtä. Uskollisia yleisöjä ei kasvateta yhdellä artikkelilla tai some-julkaisulla, vaan tarvitaan selkeä visio sekä työkaluja tarinankerrontaan”, Barner-Rasmussen toteaa.

”Menestyksekäs sisältömarkkinointi vaatii, jäntevyyttä, jatkuvuutta ja rohkeutta. Lisäksi koko organisaatio on tärkeä sitouttaa edistämään valittua strategiaa”, sanoo Wärtsilän viestintäjohtaja Atte Palomäki. Spoon Helsinki ja Wärtsilä voittivat tänä keväänä kultaa Swedish Content Awardseissa teollisuusalan parhaasta sisällöstä. Palkintoraadin mukaan ykkössija myönnettiin Wärtsilän digitaaliselle sidosryhmäjulkaisulle Twentyfour7:lle pitkäjänteisen, tuloksellisen ja laadukkaan työn ansiosta.

Lisätietoja tutkimuksesta ja Spoonista:

Lena Barner-Rasmussen

Toimistonjohtaja

lena.barner(at)spoonagency.fi

+358 40 5805726

 

 

One Response to “Sisältömarkkinointi kiinnostaa Suomessa – mittaaminen ja strategia unohtuvat”