Lukuisat yritykset panostavat sisältömarkkinointiin, mutta monet myös epäonnistuvat sen tekemisessä. Autamme yritystäsi muotoilemaan toimivan ...

Lukuisat yritykset panostavat sisältömarkkinointiin, mutta monet myös epäonnistuvat sen tekemisessä. Autamme yritystäsi muotoilemaan toimivan sisältöstrategian.

Yhä useampi yritys tekee sisältömarkkinointia, mutta vaikutusten valossa sen teho vaihtelee huomattavasti. Toiset onnistuvat, ja monet epäonnistuvat pahasti. Menestyksen ja epäonnistumisen erottaa usein strategia (tai sen puute).

Content Marketing Instituten vuosittaisessa B2B-sisältömarkkinoijien tutkimuksessa vuodelta 2015 huomattiin, että sisältöstrategian muotoilu on elintärkeää. Tutkituista yrityksistä 83 % kertoi, että yrityksellä oli sisältöstrategia, mutta vain 35 %:lla strategia oli dokumentoitu. Tämä ero on merkittävä.

Sisältöstrategiansa dokumentoineista yrityksistä 60 % uskoi strategiansa olevan tehokas. Yrityksistä, joiden strategiaa ei ollut dokumentoitu, vain 32 % uskoi strategiansa toimivan. 62 % menestyneimmistä yrityksistä kertoi seuraavansa strategiaansa tiiviisti. Tästä voidaan päätellä, että menestyksekäs sisältömarkkinointi vaatii laadukasta ja dokumentoitua strategiaa.

Spoonilla on runsaasti kokemusta sisältöstrategian luomisesta. Meillä on töissä suunnittelijoita, analyysien tekijöitä ja konseptisuunnittelijoita, jotka selvittävät yrityksesi viestintätarpeet, kohderyhmät, tavoitteet, kanavat ja sisältömahdollisuudet.