Wärtsilä

Twentyfour7. – Wärtsilän digitaalinen sidosryhmälehti

The challenge

Sivuston uudelleenjulkaisuun liittyy kahdenlaisia haasteita. Ensimmäinen haaste on pystyä tarjoamaan jotakin uutta jo olemassa olevalle yleisölle. Toinen on uusien yleisöjen rakentaminen ja niiden säilyttäminen. Molemmat haasteet huomattiin, kun Wärtsilä julkaisi uudelleen digitaalisen Twentyfour7.-sidosryhmälehtensä (link: http://www.wartsila.com/twentyfour7 ) elokuussa 2016.

Vaikka suunnitteilla oli kertoa sivuston uudelleenjulkaisusta sosiaalisen median kanavissa, tiesimme tarvitsevamme myös pitkän aikavälin strategian. Halusimme konkreettisen ratkaisun, joka ei ainoastaan lisäisi liikennettä sivustolle vaan myös tekisi Wärtsilästä ajatusjohtajan, joten satsasimme kontekstuaaliseen tarinankerrontaan. Menestysreseptissämme oli myös muita tärkeitä aineksia.

The solution

Suunnittelimme strategian, joka esitteli Wärtsilälle uuden tarinankerrontatavan. Siirtämällä fokuksen tuotekeskeisistä tarinoista kontekstuaalisiin puolet taistelusta oli jo voitettu: kontekstuaaliset tarinat eivät ainoastaan tarjonneet jotakin täysin uutta olemassa olevalle yleisölle, vaan ne myös edistivät Wärtsilän asemaa ajatusjohtajana.

Julkaisua varten suunniteltiin sarja tarinoita, jotka sitoivat Wärtsilän liiketoimminnan maailman megatrendeihin ja ilmiöihin. Jotta vauhti pysyisi yllä, uusien ideoiden ja tarinoiden kehittämistä jatkettiin tasaiseen tahtiin.

Yleisö kasvoi ja tiesimme, että siitä täytyy pitää kiinni. Ainoa tapa onnistua tässä oli julkaista artikkeleja säännöllisesti mutta varmistaa niiden olevan tarpeeksi erilaisia keskenään. Päätimme yhteistuumin asiakkaan kanssa julkaista artikkeleja aina tiettyinä päivinä viikossa, jotta siitä tulisi tapa. Näin varmisitmme myös, että seuraajat osasivat odottaa uusia artikkeleja.

Artikkelimme kartoittivat eri maantieteellisiä alueita, paneutuivat trendeihin ja niiden journalistiseen laatuun panostettiin. Erilaisilla sisältöformaateilla (video, infografiikka jne.) nostimme rimaa ja vetosimme kohdeyleisöjen erilaisiin mieltymyksiin. Sivusto muuttui sitouttavan sisällön kukoistavaksi ekosysteemiksi muutamassa kuukaudessa.

Uudistettu Twentyfour7.-uutiskirje tehosti vaikutusta. Lisäominaisuuksiin kuuluivat yleisösegmentit ja palautemahdollisuudet, mitkä auttoivat kasvattamaan tavoittavuutta ja yleisöä.

Kasvattaaksemme tavoittavuutta entisestään käytimme orgaanista jakelua ja maksettua mainontaa. Materiaalit hakukoneoptimoitiin ja sisältöjen ristiinlinkitykseen kiinnitettiin erityistä huomiota sekä Wärtsilän sivuilla että niiden ulkopuolella.

The result

Puolen vuoden aikana uudella Twentyfour7.-sivustolla kävi 27 023 uniikkia kävijää. Sivustolla käytiin yhteensä 37 165 kertaa.

  • Uniikkien kävijöiden kuukausittainen keskiarvo nousi 4 503:een, mikä oli 135 prosenttia enemmän kuin vanhalla sivustolla. Asetettu tavoite ylittyi 12 prosentilla.
  • Kuukausittaiset käynnit nousivat 6 194:ään, mikä oli 143 prosenttia vertailuarvoa korkeampi ja kahdeksan prosenttia asetettua tavoitetta enemmän.
  • -uutiskirje sai 289 uutta tilaajaa.
  • Sosiaalinen media ja orgaaninen haku ovat olleet nopeimmin kasvavia Twentyfour7.-sivuston liikenteen lähteitä aikavälillä. Sosiaalisen median kautta sivuston kaikista käynneistä on tullut 28 prosenttia, orgaanisen haun kautta 26 prosenttia. Sen lisäksi 73 prosenttia sosiaalisesta mediasta tulleista käynneistä on tullut omistetuista ja ansaituista sosiaalisen median kanavista.
  • Orgaaninen hakuliikenne, erityisesti Googlesta peräisin oleva, nousi yli 10-kertaisesti.
  • Käynnit omistetuista ja ansaituista sosiaalisen median kanavista kasvoivat 38 prosentilla. 51 prosenttia käynneistä tuli LinkedInin kautta.

135

Keskimäärin 4 503 uniikkia kävijää kuukaudessa. 135 prosenttia enemmän kuin vanhalla sivustolla. Asetettu tavoite ylittyi 12 prosentilla.

6,194

Kuukausittain 6 194 käyntiä sivustolla. 143 prosenttia vertailuarvoa korkeampi ja 8 prosenttia enemmän kuin asetettu tavoite.

10

Orgaaninen hakuliikenne kasvoi yli kymmenkertaisesti.

Want to know more about the case?

Lena Barner-Rasmussen kertoo aiheesta mielellään lisää.

+358 40 5805726 or lena.barner@spoonagency.fi.