Hvorfor fremtidens kommunikasjonsavdeling bør jobbe som en redaksjon.

Oppsummering: Frokostseminar med CEO Anders Ribba

Under gårsdagens frokostseminar snakket CEO i Spoon, Anders Ribba, om hvorfor fremtidens kommunikasjonsavdeling bør jobbe som en redaksjon. Hvordan organiserer man seg for å lykkes? Hva må til og hvordan går man fram?

Ribba presenterte følgende fire hovedpunkter:

1. Historien bør være en del av produktet, ikke bare et hjelpemiddel for å selge det

– Det har skjedd et skifte fra at historien kun var et virkemiddel i salget, til at historien er en del av produktet. Man må se på utviklingen av innhold på samme måten som utviklingen av produkter. Å markedsføre menneskene i bedriften er et godt eksempel på det. Dette skiftet understreker nødvendigheten av å jobbe som en redaksjon, sier Anders Ribba.

2. Teamet må representere alle avdelinger

– Skal man lykkes med å organisere seg som en redaksjon, er det kjempeviktig at redaksjonen består av personer som forstår alle områder innad i bedriften – HR, marked, salg og så videre. Her kan man se på hvordan tradisjonelle redaksjoner er satt sammen og stjele med seg tips derfra for å sikre at man dekker all nødvendig kompetanse. For at en slik redaksjon skal fungere, er det helt nødvendig at den kan virke på kryss og tvers av avdelingsgrenser. Første steg i den retningen er å finne ut hvordan man kan få alle ombord.

3. Riktige verktøy og kontinuerlig utvikling

– Det finnes haugevis med gode verktøy for å organisere arbeidet i en redaksjon. Her er det viktigste at man er klar over og innstilt på at utvikling skjer raskt, at man vil måtte bytte ut verktøy etter et år eller to. De raske skiftene i systemer krever at redaksjonen er oppdatert på hvilke verktøy som finnes til en hver tid, samt at man har kompetanse til å ta dem i bruk.

4. Rask på avtrekkeren – fail forward

– Skal man lykkes som en redaksjon, må man omstrukturere møtevirksomheten. For en redaksjon er det viktig med mange, men korte møter for å skape flyt. Lengre møter blir noe man har en gang i måneden, for eksempel. Som redaksjon må man ta raskere avgjørelser og tørre å teste ting, for så å ta lærdom av eventuelle mislykkede forsøk. Å organisere seg som en redaksjon krever en helt annen struktur enn man gjerne har fra før, i tillegg til nye måter å samarbeide på.

Ønsker du å motta hele Ribbas presentasjon?
Ta gjerne kontakt med markedssjef Trond Svilosen:
trond.svilosen@spoonagency.no