Kantega

Viralsuksess for Kantega

Utfordring

Kantega er et IT-selskap med rundt 130 medarbeidere. Deres største utfordring – som i resten av bransjen – er knapphet på utviklere og kampen om de beste it-hodene. Kantega konkurrerer med giganter som Bouvet, Sopra Steria og Accenture når de skal rekruttere. Samtidig har Kantega fordelen av å være liten og oversiktlig. Det ansatteeide selskapet kan ta raske beslutninger og modige valg som de ikke trenger godkjenning av eksterne i styret eller aksjonærer for å få gjennom.

Hovedmålsettingen var å få minst en ansettelse som kunne spores direkte til filmen.
Delmål 1 var å øke kjennskapen til Kantega som en mulig arbeidsplass for utviklere.
Delmål 2 var å øke kjennskapen til merkevaren Kantega i bransjen de opererer i.

Løsning

Innsikten som ble brukt kom i sin helhet fra Kantegas egne ansatte. Det var flere av disse som var med i workshops, og som naturligvis kjenner målgruppen svært godt. Kantega er et mangfoldig miljø, og til sammen hadde de ansatte god oversikt over målgruppens behov, drivere, utdannelse, kompetanse, medievaner og motivasjon.

I utgangspunktet skulle resultatet bli en miniserie med filmer med distribusjon i ulike digitale kanaler. Men oppdragsgiver og byrå la om strategien og valgte å satse alle kortene på en idé som de trodde ville treffe smalt, men godt: “The Mysterious Life of Developers”. Ideen var å lage en film basert på David Attenboroughs berømte naturfilmer, der han går tett inn på dyr og planter, og forklarer deres atferd og utvikling. Manus ble utviklet av regissøren i tett samarbeid med en av de ansatte i Kantega for å sikre at manuset på en treffende måte, og med “de innfødtes” språk, beskrev utviklernes hverdag på en karikert måte. Det er en fin linje mellom å bruke selvironi på vegne av Kantegas ansatte og å gjøre narr av en gruppe mennesker. Det var viktig å finne helt riktig balansegang.

Den tette arbeidsprosessen mellom byrå og kunde viser seg også ved at opptakene er gjort utelukkende med Kantegas egne ansatte i alle roller.

Resultat

The Mysterious Life of Developers ble en viral hit – sett av over 23 millioner mennesker fra hele kloden. Kantega er blitt en internasjonal IT-snakkis. Filmen fikk medieoppmerksomhet i digi.no og kampanje.no.

Hovedmålet om å øke antall søkere ble nådd. Kantega har flere søkere og det er enklere å kontakte interessante kandidater. Selv om Kantega også har andre tiltak for å øke rekrutteringen, blir filmen ofte nevnt av søkerne når de blir spurt om hvordan de kjenner til selskapet. Kantega har i dag nyansatte som ikke ville vurdert selskapet dersom de ikke hadde sett filmen. Kjennskapen blant potensielle kandidater og potensielle kunder har økt.

På kantega.no har sider som forteller om hvem Kantega er, eksplodert i antall besøk.
Tall inn på sider 20.9.09-20.11.2016 vs samme periode 2017 i unike besøk:
– kantega/hvemervi: 8300 mot 1300 = 638% økning
– kantega/jobb: 2500 mot 70 = 3571% økning
– kantega.no: 5800 mot 2500 = 232% økning

Som bonus har filmen bidratt til intern stolthet i Kantega. I den årlige medarbeiderundersøkelsen ble de ansatte spurt om i hvilken grad Kantegas eksterne kommunikasjon påvirket deres motivasjon, og svaret viser en økning på 20 prosentpoeng.

23 mill

Visninger på filmen

100000

Delinger av filmen

Vil du vite mer om dette oppdraget?

Christopher Øyen forteller deg gjerne mer!

Phone: +47 92 85 75 63 eller christopher.oyen@spoonagency.no