Mange selskaper satser på content marketing, men mange mislykkes. Vi hjelper deg med å utvikle en strategi som fungerer og får effekt! Stadig ...

Mange selskaper satser på content marketing, men mange mislykkes. Vi hjelper deg med å utvikle en strategi som fungerer og får effekt!

Stadig flere selskaper over hele verden velger å bruke content marketing, samtidig varierer effekten og resultatene kraftig. Mens visse selskaper gjør suksess og er fornøyde med resultatene, mislykkes andre katastrofalt. En avgjørende forskjell mellom fiasko og fremgang kan være strategien som ligger til grunn (eller ikke gjør det) for hvordan arbeidet utføres.

I Content Marketing Institutes årlige undersøkelse B2B Content Marketing 2015 er det tydelig hvor avgjørende forskjellen er når det gjelder selskapers innholdsstrategi, og hvordan den er formulert. Undersøkelsen viser at 83 prosent av de spurte selskapene har en innholdsstrategi, noe som selvfølgelig er bra. Det som er mindre imponerende er at bare 35 prosent av selskapene har dokumentert strategien sin. Denne forskjellen er betydelig.

Av de som har en dokumentert innholdsstrategi sier 60 prosent at de har en effektiv organisasjon. Bare 32 prosent av de som har en udokumentert strategi anser at de er effektive. Hele 62 prosent av de mest fremgangsrike selskapene sier at de følger den dokumenterte strategien veldig nøye. Av dette kan man altså lære seg at fremgangsrik content marketing forutsetter en bra og dokumentert strategi.

Vi i Spoon har lang erfaring med å utvikle effektive innholdsstrategier for oppdragsgiverne våre. Vi har en rekke planners, analytikere og konseptutviklere som sammen kartlegger kommunikasjonsbehov, målgruppe, målsetning, kanalvalg og redaksjonelle muligheter.

Native advertising innebærer å bruke redaksjonell kommunikasjon i kjøpt media. I stedet for tradisjonell bannerannonsering produserer annonsøren redaksjonelt innhold som tydelig annonsemerkes og plasseres sammen med annet innhold på nettstedet. Native advertising integreres på den plattformen der den forekommer for å unngå å forstyrre mottakeren. Native advertising skal i stedet bidra med innhold som brukeren allerede er interessert i. I tillegg er det viktig at innholdet holder så høy kvalitet at det er like bra, eller helst bedre enn, det omkringliggende innholdet.

For å utvikle en vellykket nativekampanje kreves bra innhold. På denne måten er native advertising og content marketing sterkt beslektet. Bra innhold skaper nemlig større verdi for mottakeren enn det tradisjonell reklame gjør, noe som øker gjennomslagskraften.

Vi har jobbet med native advertising i flere år og er ledende på det nordiske markedet. Vi tilbyr helhetsløsninger innen native advertising der vi utvikler strategi, konsept, innhold og håndterer distribusjonen.