Ser du dig själv som etisk och opartisk? Som en person som tar rättvisa och rationella beslut? Du är inte ensam. Men sanningen är att din hjärna ...

5 mentala missar som du måste undvika – och hur

Ser du dig själv som etisk och opartisk? Som en person som tar rättvisa och rationella beslut? Du är inte ensam. Men sanningen är att din hjärna spelar dig spratt som påverkar dina åsikter och beslut mer än du tror. Här är de mentala missarna som du måste bli medveten om och undvika för att skapa framgångsrik marknadsföring.  

Du tenderar att välja det bekväma framför det obekväma. Det bekanta framför det obekanta.

Om du inte ser upp för hjärnans mentala missar riskerar du att fastna i beteenden och tankesätt som grundar sig i fördomar och gammal vana.

Du fortsätter att göra som du alltid gjort och halkar efter. Det påverkar förtagets arbetskultur, affärsbeslut, employer branding – och inte minst, kommunikation.

Du har inte råd med mentala missar för att det gör dig mindre strategiskt smart, och rent utsagt, enkelspårig. Så här påverkar de dig.

Din hjärna tar mentala genvägar.

När du står inför att lösa ett problem eller ta ett beslut lutar du dig tillbaka på föreställningar och lösningar som fungerat bra tidigare. Din hjärna är lat helt enkelt! Det här gör att du får svårt att se alternativa lösningar och nya idéer, och fattar snabba (irrationella) beslut.

Ett exempel är availability heuristic – tendensen att bedöma saker och tings sannolikhet utifrån hur tillgängliga de är i minnet. Ju mer du vet om något, desto viktigare uppfattar du att det är. Och ju enklare du minns följderna av något, ju större uppfattar du konsekvenserna.

Dina tankar styrs av omedvetna bias.

Dina fördomar påverkar hur du uppfattar människor, din attityd mot olika personer och uppfattningar och ditt beteende jämtemot dem. De påverkar också vilka aspekter du uppmärksammar och inte, vem du lyssnar aktivt på och vem du sympatiserar med i vissa situationer.

Ett sådant bias är såklart stereotyping, att du gör antaganden om människor utifrån de attribut och grupptillhörigheter som din hjärna tilldelar dem. Men andra minst lika vanliga tankefel är confirmation bias och bandwagon effect.

Det första innebär att du omedvetet letar efter information som styrker den uppfattning som du redan har, och sållar bort sådant som går emot dina åsikter. Det andra handlar om tendensen att anamma ett beteende eller en attityd bara för att andra gör likadant. Ju fler som delar en åsikt eller idé, desto mer tenderar du att hålla med.

Läs även: Därför fungerar content marketing.

Din hjärna vill skylla ifrån sig – och skydda ditt ego.

Om något negativt inträffar vill vi hitta någon eller något att skylla på. Ibland innebär det att vi inte tar på oss ansvaret för våra egna handlingar. När dåliga saker händer dig skyller din hjärna på faktorer utom din kontroll, men när det går bra är det tack vare din insats, kompetens eller person.

Ett exempel är Blind Spot bias, som gör att du inte kan se dina egna brister. Du tenderar att se dig själv som mindre partisk än andra – kanske tycker du att du är mer rationell och rättvis än dina kollegor.

Din hjärna kan vara blind för förändring.

Det är omöjligt att ta in alla intryck omkring dig, och ibland resulterar det i att du missar stora förändringar, även om de sker mitt framför dina ögon. När du är fokuserad på något, sållar din hjärna bort en stor mängd annan information. Samma sak gäller förväntningar. Om du har en viss bild av en person eller händelse, kan det hända att du blir blind för om de förändras. Det här fenomenet kallas för Change blindness.

Testa dig själv! Se video nedan och följ instruktionerna.

Dessutom är ditt minne inte lika bra som du tror.

Faktum är att ditt minne är ömtåligt, mottagligt för yttre påverkan och stundtals felaktigt. Något som du är helt säker på kan i stället vara en mental miss, som grundar sig i att din hjärna helt enkelt glömt bort eller förvrängt information.

Få koll på dina perspektiv

Som marknadsförare har vi ett ansvar för att spegla världen som den är – och ibland som vi önskar att den såg ut. Att arbeta medvetet och normkritiskt är essentiellt för alla företag som vill bygga förtroende hos sina kunder och attrahera talanger.

Och för att lyckas krävs både självinsikt och mod. Vi måste utmana oss själva och hitta nya sätt att arbeta på för att fånga fler perspektiv.

Det är omöjligt att undvika alla hjärnans trick. Men ett första steg är att göra oss medvetna om de kognitiva bias och mentala missar som vår hjärna utsätter oss för.

Checklista – så undviker du mentala missar

Vet du precis vad du tycker eller är ditt team oftast överens? Det kan vara bekvämt, men inte alltid till fördel. Här är några tips på hur du kan undvika mentala missar.

  • Skapa medvetenhet kring mentala missar hos dig själv och dina kollegor. Prata öppet om det och påminn varandra.
  • Bygg inkluderande team med personer som besitter olika perspektiv.
  • Skapa processer för att fånga olika tankar, idéer och feedback.
  • I stället för att söka efter information som bekräftar din uppfattning, gör aktivt tvärtom. Exempelvis innan du tar ett beslut.
  • Gör det till en vana att ifrågasätta dig själv och andra. Obekvämt är bra.
  • Öva på att utmanas genom att söka dig till dem som tycker annorlunda, inte bara likasinnade.
  • Använd dig av både kvantitativ och kvalitativ data, exempelvis genom research-metoden Thick Data.

Vill du bli inspirerad och se hur du kan vidga dina perspektiv? Anmäl dig till något av våra frukostseminarium i Malmö, Göteborg eller Stockholm.