Den digitala revolutionen fortsätter ställa nya krav på branscher, medarbetare och organisationer. Hur kan ditt företag arbeta mer agilt för att ...

Så arbetar du agilt med content marketing

Den digitala revolutionen fortsätter ställa nya krav på branscher, medarbetare och organisationer. Hur kan ditt företag arbeta mer agilt för att uppnå bättre resultat i en allt mer snabbföränderlig värld?

Content marketing är en långsiktig satsning som kräver mod och förutsätter god organisation. CMI:s rapport från 2016 visar att 77% av B2C-marknadsförare planerar att skapa mer innehåll samtidigt som 46% av dem har svårt att skapa innehåll regelbundet.

Marknadsföringsavdelningar som redan har svårt att producera engagerande innehåll, planerar alltså att skapa ännu mer innehåll. Den ekvationen går inte ihop och ger skäl till oro.

Ett sätt att bemöta denna problematik handlar om att arbeta mer agilt. För många företag, som till exempel Google och Amazon, har detta arbetssätt varit en bidragande orsak till deras framgång. Men vad innebär det egentligen att arbeta agilt? Och hur kan ditt företag bli mer agilt?

Det agila arbetssättet

Det agila arbetssättet härstammar från datavärlden och består av tre enkla principer:

  • Prioritera dina arbetsuppgifter.
    Paretoprincipen eller 80/20-regeln antyder att 80% av ett företags lönsamhet kan härledas till 20% av aktiviteterna. Vilka är dessa aktiviteter för dig? Att till exempel ta fram en ny vara eller tjänst kan göras snabbt, bra eller billigt. Man får endast välja två av alternativen. Vad prioriterar ni?
  • Arbeta fokuserat i korta perioder.
    Programmerare arbetar ofta i kortare perioder, så kallade sprints, som varar en till två veckor. Fokus ligger på att göra klart de prioriterade uppgifterna. Resten av arbetet hamnar på en backlog som betas av vid ett senare tillfälle. Omprioriteringar görs endast vid behov.
  • Gör ständiga förbättringar.
    Medarbetare får direkt feedback efter varje ny iteration och lär sig vad som fungerar och vad som inte gör det. Nya insikter genereras och används för att förbättra projektet (produkten, varan, tjänsten, etc.).

Det agila arbetssättet går alltså ut på att testa idéer, lära sig från sina misslyckanden och iterera på nytt, vilket gör att företag blir mer snabbfotade och anpassningsbara. För att lyckas arbeta agilt krävs ett tätt samarbete där man undviker silotänket.

Ett tätt samarbete

Ett bra exempel på ett företag som förstått värdet av det agila arbetssättet är Marriotts contentstudio M Live. Här sitter alla marknadschefer och kommunikatörer på en och samma våning, vilket medför att de kan agera mer proaktivt på händelser i realtid. Deras agila arbetsmetod gör att de kan agera snabbt på oväntade möjligheter och ta till vara på de chanser de får.

Sammanfattning

För att sammanfatta utgår agila arbetsmetoder från ett ”less is more”-tänk. Företag sätter större vikt på att testa sina idéer på en verklig publik, i realtid. Eric Reis populariserade begreppet Minimum Viable Product (MVP), vilket har fått känneteckna denna framgångsrika metodologi.

När ska ditt företag börja arbeta mer agilt, dvs. mer fokuserat, prioriterat och i tätt samarbete med varandra? Den digitala tidsåldern vi lever i premierar företag som vågar testa sina idéer i en serie av små (men snabba) iterationer.