Är content marketing och native advertising samma sak? Svaret på den frågan är nej. Och det tål att upprepas.

Är native advertising och content marketing samma sak?

Native advertising är ett populärt, växande och framgångsrikt annonsformat, men är det synonymt med content marketing? Svaret på den frågan är nej. Och det tål att upprepas.

Native advertising upplever en högkonjunktur för tillfället. För att uttrycka sig milt. Den utveckling som vi sett i USA de senaste åren har nu kommit till Skandinavien med full kraft. Både annonsörer, mediebyråer och medier kastar sig över dessa nya effektiva annonslösningar och ser hur de ger fantastiska resultat.

I kölvattnet av denna (förstås positiva) utveckling uppstår dock en begreppsförvirring som hotar att skada och förvirra synen på content marketing. Om detta skriver Joe Pulizzi insiktsfullt här.

Att hålla isär begreppen är viktigt. Av flera anledningar. Dels för att content marketing är en komplex apparat som, om den ska fungera, inte kan förenklas. Dels för att populära begrepp – content marketing är just nu ett sådant – gärna kapas av ivriga konsulter som vill göra snabba affärer utan att leverera långsiktig effekt.

Vad är (egentligen) native advertising?
Native advertising är ett av många sätt att distribuera innehåll. Det går ut på att köpa redaktionellt utrymme i media och fylla det med relevant, intressant och engagerande innehåll. Innehållet publiceras i, och harmonierar med, den omgivande miljön och skapar därför ett mervärde för mottagaren utan att störa dennes upplevelse. Till skillnad från traditionell annonsering fokuserar native advertising också på att ge mottagaren ett mervärde, snarare än information om priser, produkter och tjänster – precis som i content marketing. Innehåll som inte tar hänsyn till sammanhanget, är irrelevant eller placeras på mediets traditionella annonsytor är inte native advertising. Då handlar det snarare om advertorials, ett med rätta bespottat begrepp, som sällan ger ett mervärde för mottagaren.

Native advertising kan vara en del i en större content marketing-strategi. Men native advertising är inte content marketing. Content marketing handlar nämligen om att skapa och publicera intressant, relevant och engagerande innehåll som mottagaren vill ta del av och själv söker upp, oftast i kanaler som ägs av avsändaren. Avsändaren vill etablera en ömsesidig och lojal relation till mottagaren som inte stör på det sätt som traditionell reklam i regel gör.

Därför är det viktigt att inte blanda ihop begreppen.