Utvecklare älskar agilt, ingenjörer älskar agilt, men vem visste att kreatörer också kunde bli förälskade i metoden?

Därför ska du arbeta agilt med content marketing

Den här veckan publicerar vi en gästartikel från Jess Pike, Head of Content, på Southerly. Hon beskriver hur Londonbyrån arbetar agilt med content marketing och vad de har lärt sig under resans gång. Mycket intressant läsning!

Utvecklare älskar agilt, ingenjörer älskar agilt, men vem visste att kreatörer också kunde bli förälskade i metoden?

När vår kundansvarig Miranda Joy föreslog att vi skulle testa ett agilt arbetssätt på Southerly så spred sig tvekan över hela kontoret. Vad är Agile egentligen? Var inte det en process för vänsterhjärnade utvecklare, inte högerhjärnade kreatörer?

En snabb lunchträff med Miranda slog hål på de felaktiga missuppfattningarna och visade oss hur användbart det agila arbetssättet kunde vara för en byrå.

Det visar sig att det agila arbetssättet, framtagen för att effektivisera arbetsflöden och höja produktiviteten, kan göra en stor skillnad oavsett om slutprodukten är en artikel eller en ny teknikprodukt.

Så, vad innebär Agile?

Det agila arbetssättet går ut på att företag håller i veckomöten, s.k. sprints, samt dagliga avstämningsmöten, där vi diskuterar aktuella frågor, vad som ska hända, vilka problem och hinder vi är fast med och – med glädje – vilka uppgifter vi redan fått avklarade.

Ett kickoffmöte äger rum på måndagen och följs upp med dagliga avstämningar, där vi tar upp eventuella problem och beslutar om vi ska göra några omprioriteringar. På fredagsmötet ser vi tillbaka på veckan som gått och lyfter fram vad vi kunde gjort bättre med det agila arbetssättet, som genomsyrar allt vi gör.

Därför fungerar det agila arbetssättet för content marketing

En månad har nu gått och det är tydligt att Southerly-teamet är stolta förespråkare av det agila arbetssättet. Här är fem anledningar till varför vi gillar Agile:

1. Agile hjälper oss att vara projektfokuserade (till skillnad från personfokuserade)

Inte för att låta kall eller hjärtlös, men som en vinstdrivande byrå, är det viktigt att vi alltid arbetar så kundfokuserat som möjligt. Det här innebär inte att vårt interna team är längst ner i näringskedjan– det innebär dock att vi alltid måste ha våra kundprojekt i fokus. Agile hjälper oss med detta.

2. Agile ger oss en fin överblick av allas arbetsbelastningar

Banbrytande content marketing görs med hjälp av en rad olika människor – från kundansvariga, strateger, skribenter och redaktörer till formgivare, illustratörer och filmare. Agile hjälper oss att hålla koll på projektet och se vart det ligger i produktionen.

Dessutom, det faktum att agile är uppgiftsbaserat betyder att vi kan dela upp projekten i olika delar och ge varje uppgift (och anställd) den uppmärksamhet den (de) förtjänar.

3. Agile hjälper oss hålla reda på allt – och att vara supereffektiva

Varje uppgift på vår drömwhiteboard (ja, det är så engagerade vi är) har en tidfördelning, en tidplan som den kundansvariga kommer överens om tillsammans med kreatören. På så vis försäkrar vi att våra projekt hamnar inom budget, något som våra uppdragsgivare verkligen uppskattar.

4. Agile visar oss vad vi uppnått under dagen samt under hela veckan

Vi är ett upptaget gäng här på Southerly och vårt fredagsmöte ger oss en chans att se tillbaka på exakt allt vi uppnått under veckan. Men trots att vi gillar att fira våra vinster, så ger detta möte – tillsammans med det goda vinet, snacksen och sötsakerna – oss även en chans att se över förlorade möjligheter, förbättringar och vad vi kan göra annorlunda under de kommande veckorna.

5. Agile skänker en gnutta vetenskap till den kreativa processen

Det är en allmän känd uppfattning att kreatörer ofta anses vara slarviga, hetlevrade och motståndare till processer. Att arbeta agilt bidrar till att skapa ett visst strängare ramverk i den kreativa processen. Iterationen möjliggör ständig förbättring medan överblicken av alla uppgifter ger oss en bättre förståelse för hur lång tid de kreativa arbetsuppgifterna tar.

Vad har vi lärt oss?

Ingen ny process introduceras klanderfritt. I en anda av ständig förbättring, kommer här våra lärdomar som vi samlat på oss hittills.

  • Tydliggör vad det agila arbetssättet innebär och hur det gynnar alla inblandade från allra första början: du kommer snabbt få en grupp med förespråkare. Att ha ett agilt proffs som visar vägen (tack Miranda!) är till stor hjälp.
  • Be om feeedback från teamet om hur processen och whiteboarden fungerar. Du kommer antagligen inte göra rätt från första början – och det är okej. Agile handlar om iteration.
  • Ta det seriöst. Agile är ett allt-eller-inget arbetssätt, och även om det kan vara lockande, så hoppa inte över era dagliga avstämningar– någon har kanske något att säga som kommer att förändra era prioriteringar.
  • Tänk inte enbart kortsiktigt. Ja, agile handlar om korta sprints, men din ”På gång”-kolumn borde ge dig en tydlig bild om vad som ska ske i framtiden.

För en snabbt växande byrå med kontor runtom i världen, så har vår agila uppenbarelse kommit helt i rätt tid. När det är alltför lätt att kommunicera digitalt, får det agila arbetssättet oss att prata mer med varandra, vilket gör att hela arbetsgruppen får en bredare förståelse om allt vi jobbar med.

Flera Southerly-kunder är nya förespråkare av det agila arbetssättet – men om du inte är det och vill lära dig mer om hur vårt arbetssätt förbättrar vår kreativa förmåga, så är det bara att höra av dig.

Den här gästartikeln publicerades först på Southerly-bloggen. Den är skriven av Jess Pike, Head of Content, och publiceras här med hennes tillstånd.