Content marketing kräver mod. Mod att gå mot strömmen, satsa långsiktigt och flytta fokus från det egna företaget till mottagarnas behov. Har du ...

Content marketing kräver mod. Har du det?

Content marketing kräver mod. Mod att gå mot strömmen, satsa långsiktigt och flytta fokus från det egna företaget till mottagarnas behov. Har du modet som krävs för att lyckas med content marketing?

Den som vill lyckas med content marketing saknar inte inspiration och ny kunskap. Google erbjuder mer än 60 miljoner sökträffar på ”Content Marketing Best Practice” och det räcker att skrapa på den ytan för att lära sig mer. Eller mycket.

Problemet med ”best practice” är dock att den inte längre är ”best practice” om alla gör samma sak. Eller som Jay Acunzo så fyndigt formulerar det:

”Good marketers follow best practices. Great marketers craft their own.”

Vikten av att våga

Content marketing kräver mod. Mod att satsa långsiktigt, mod att fokusera på sin sweet spot och mod att skapa innehåll som möter mottagarens behov. Att driva en framgångsrik satsning på content marketing kräver starkt, modigt ledarskap och tydliga mandat. Seth Godin skriver i sin bok Tribes om de som saknar mod att leda:

”I think these people are becoming even better at following, but are never learning to lead. They’re following instructions, following directions, following the pack…”

Att följa är inte att leda. Och för att lyckas krävs ledarskap. För att bli ett ledande kunskapsdrivet varumärke måste du leda, inte följa. Att då stirra sig blind på best practice och följa alla kloka råd, är inte att visa mod.

Att välja nya vägar

Nyligen besökte jag Tromsø International Film Festival. Mitt uppdrag var inte ovanligt – jag höll ett föredrag om content marketing – men inramningen var ny för mig. Seminariet jag deltog i handlade huvudsakligen om film, virtual reality, artificiell intelligens och spelteori. Under två dagar umgicks jag med människor som inte spontant visste vad content marketing är, och de fick umgås med mig och min okunskap om den senaste filmtekniken. Jag tror det var nyttigt för dem, och jag vet att det var nyttigt för mig.

De två dagarna gav mig mer ny kunskap och en större dos inspiration än vad en content marketing-konferens, sprängfylld med best practice och nya trender, kan ge.

Sammanfattning

För att lyckas leda snarare än att följa, måste du som marknadsförare utmana status quo. Du måste ifrågasätta det som anses självklart och du måste våga prova det som är nytt. Du måste ifrågasätta det som är ”best practice” och hitta din egen väg att gå. Först då kan din kommunikation göra avtryck.

Har du modet som krävs för att lyckas med content marketing?