Svenska marknadschefer arbetar mindre med content marketing än sina nordiska kollegor. De är dock bäst på att dokumentera sin strategi. Det visar ...

Ny studie kartlägger content marketing i Norden

Svenska marknadschefer arbetar mindre med content marketing än sina nordiska kollegor. De är dock bäst på att dokumentera sin strategi. Det visar den första nordiska undersökningen om content marketing som genomförts av Spoon och Norstat.

I undersökningen intervjuades 300 marknadsförare i Sverige, Finland, Norge och Danmark. Syftet med studien var att kartlägga hur stora – och medelstora företag arbetar med content marketing.

Svenska företag arbetar minst med content marketing (67%). I Finland arbetar fler företag med content marketing (84%), men med mindre framgång, visar undersökningen. I Norge och Danmark arbetar 77 respektive 76 procent av företagen med content marketing.

–Den svenska siffran är något förvånande, säger Anders Ribba, vd på Spoon. Men den visar att content marketing har etablerat sig i Norden.

Jämfört med amerikanska marknadsförare ligger svenska företag fortfarande i lä. Content Marketing Institutes undersökning från 2016 avslöjar att 89 procent av B2B-marknadsförare arbetar med content marketing medan siffran är något lägre för amerikanska B2C-marknadsförare (86%).

Vad kan detta bero på? Är svenska företag för rädda för att satsa på content marketing? Eller är det så att organisationerna är mer noggranna med sina förberedelser? Det sistnämnda låter mest troligt. För de svenska företag som valt att investera i content marketing har det överlag gått väldigt bra. Orsaken till framgångarna beror till stor del på det strategiska arbetet.

Svenska marknadsförare bäst på att dokumentera sin strategi

Hela 60% av företagen hade en dokumenterad strategi – mest i hela Norden – och mer än hälften ansåg sig vara framgångsrika. Studien pekar på en tydlig koppling mellan att ha en dokumenterad strategi och vara mer framgångsrik. Detta resultat bekräftas även av CMI:s undersökning från förra året.

Så, fortsätt dokumentera din strategi. Och om du tillhör de 40 procent som ännu inte skrivit ner den, så är det dags att tag i det med en gång.

Vad kan svenska marknadsförare bli bättre på?

Jämfört med våra norska kollegor, kan svenska marknadsförare bli ännu bättre på regelbunden mätning och uppföljning, visar undersökningen. Närmare en tredjedel av deltagarna erkänner att de inte mäter sina content marketing-satsningar regelbundet. Utan ordentlig uppföljning blir det omöjligt för marknadsförare att utvärdera sina strategier och göra de förbättringar som krävs.

Content marketing kommer fortsatt öka i Sverige (och i hela Norden)

Mer än hälften av svenska bolag kommer öka sina investeringar inom det närmsta året. 46% vill fortsätta på befintlig nivå och endast 2% vill minska på budgeten. Undersökningen avslöjar att samtliga nordiska länder vill öka sina content marketing-satsningar inom de kommande tolv månaderna. Detta bådar gott inför framtiden.

Vill du veta mer om de nordiska resultaten? Läs mer i vår engelska artikel eller se på vår infografik nedan.    

Content marketing i Norden [Infografik]

Vill du inkludera denna infografik på din hemsida?

Kopiera och klistra in följande kod i ditt inlägg:

4 Responses to “Ny studie kartlägger content marketing i Norden”