I rymden kan ingen höra dig skrika – och på internet är det ingen som bryr sig om ditt innehåll. 75 av alla bloggposter borde aldrig ha ...

Dåligt innehåll och lata marknadsförare

I rymden kan ingen höra dig skrika – och på internet är det ingen som bryr sig om ditt innehåll. 75% av alla bloggposter borde aldrig ha publicerats och för att lyckas måste du våga något nytt. Är du redo för det? 

2015 gjorde Buzzsumo och Moz en undersökning av vilken typ av innehåll som generar länkar och delningar i sociala medier. Resultatet är lika tydligt som skrämmande. Hela 50 % av 100 000 slumpvis utvalda bloggposter har 2 eller färre interaktioner på Facebook, och 75 % av artiklarna har aldrig länkats till.

Det betyder, lite tillspetsat, att det finns oerhört mycket innehåll som mottagarna inte tycker att det är värt att dela med sig av eller hänvisa till. Och det betyder att det finns väldigt många lata marknadsförare som hade kunnat göra ett bättre jobb. Eller betyder det att dina potentiella kunder helt enkelt inte bryr sig om innehåll på nätet? Nej, så enkelt är det inte.

Samtidigt visar nämligen en undersökning från Demand Gen att 51% av B2B-köpare förlitar sig på kvalitativt innehåll för att grunda sina köpbeslut. De vill ha kunskapsinnehåll som inte är säljande och 96% av de tillfrågade vill ta del av branschledande thought leaders.

Innehållstyper som faktiskt fungerar

Undersökningen från Buzzsumo och Moz visar inte bara hur illa ställt det är med delningar och länkar, utan också vad som faktiskt fungerar:

”There are, however, specific content types that do have a strong positive correlation of shares and links. This includes research backed content and opinion forming journalism. We found these content formats achieve both higher shares and significantly more links.”

Skapa innehåll som syns och sprids

Marknadsförare vill förstås nå ut med sitt innehåll. Och mottagarna vill ta del av det. Allt handlar om att skapa rätt typ av innehåll, distribuera det på rätt sätt och våga sticka ut.

# Skapa innehåll som är fantastiskt. Kvalitet är viktigare än kvantitet och ”bra nog” är inte längre bra nog.

# Sträva efter att bli en thought leader i din bransch. Utmana invanda föreställningar, tänk större och bidra till hela branschen, inte bara till ditt företag.

# Förlita dig på fakta. Hitta ny kunskap genom att genomföra relevanta undersökningar. Presentera den på ett sätt som hjälper dina kunder i sitt arbete. På köpet kommer du få deras länkar.

# Ta ställning och våga stå för dina åsikter. Det signalerar inte bara självförtroende och styrka, det ger dig samtidigt delningar i sociala medier.