Content marketing är marknadsföring i syfte att attrahera och skapa relationer med mottagaren genom att regelbundet skapa intressant, relevant ...

Det här är content marketing

Content marketing är ett hett begrepp, men knappast något nytt. Termen är drygt tio år gammal och principerna långt äldre än så. Content marketing innebär att använda redaktionella metoder i sin marknadsföring och skapa innehåll som är relevant, intressant och engagerande för mottagaren. I över hundra år har företag kommunicerat på sina mottagares villkor och nått stor framgång med hjälp av content marketing. I dagens digitala värld har det blivit en nödvändighet.

Dagens mediekonsumenter är kräsna. Varje dag möts vi av en stor mängd reklambudskap och massor av information som vi inte har bett om. I takt med att informationsmängden har ökat har dagens konsumenter blivit allt skickligare på att sortera bort och utestänga oönskat brus. Vi bläddrar förbi annonserna i tidningar och magasin, vi blundar för bannerannonser på sajter vi besöker och vi zappar bort eller spolar förbi Tv-reklamen med hjälp av våra digitalboxar. Dagens mediekonsument ställer högre krav på kvalitet i allt som han eller hon konsumerar. Det räcker inte att det innehåll som konsumenten söker efter ska finnas, det måste också vara tilltalande och professionellt paketerat i en lättillgänglig kanal.

I dag förväntar sig konsumenter ett högkvalitativt innehåll i utbyte mot sin uppmärksamhet. Företag som förstår och tillgodoser de förväntningarna har chans att etablera en långsiktig relation till mottagaren. Samtidigt ökar sannolikheten att innehållet sprids vidare i sociala medier eller via word of mouth.

Även andra typer av kommunikation och marknadsföring kan erbjuda hög kvalitet och relevant innehåll. Men den faktor som gör content marketing till ett effektivt marknadsföringsverktyg är att det bakom varje produkt, tjänst och företag alltid finns en berättelse från verkligheten. Hur bra uttänkt en story än må vara, är det idag svårt att skapa engagemang genom påhittade berättelser, gestaltade av skådespelare. Content marketing berättar om riktiga människor, vars verklighet är relevant och intressant för mottagaren, och skapar därmed engagemang.

Content marketing i ägda medier
Oavsett om avsändaren väljer att använda sig av en mobilapplikation, en blogg eller av en klassisk kundtidning bedrivs content marketing i regel via medier som avsändaren själv äger. Avsändaren behöver därför inte betala för en annonsplats eller, som PR-konsulten, gå bakvägen för att försäkra sig om att innehållet placeras på redaktionell plats i önskad medieproduktion. Content marketing ger avsändaren största möjliga kontroll över innehållet och hur innehållet presenteras.

I och med att avsändaren själv äger de medier innehållet placeras i, ökar även flexibiliteten och möjligheterna att snabbt anpassa innehållet. Inga pengar är låsta på dyra annonsplatser under lång tid. Möjligheterna att anpassa produkten efter reaktioner och önskemål från kunden ökar, och därmed ökar även möjligheten till dialog med de olika målgrupperna.

Det här är content marketing:
Content marketing är marknadsföring i syfte att attrahera och skapa relationer med mottagaren genom att regelbundet skapa intressant, relevant och engagerande innehåll i syfte att påverka eller stärka mottagarens beteende.