Enligt en ny undersökning från Buzzsumo har företags och mediers poster på Facebook förlorat 20 % i engagemang sedan januari 2017. Detta påminner ...

Engagemanget på Facebook har minskat med 20%

Enligt en ny undersökning från Buzzsumo har företags och mediers poster på Facebook förlorat 20 % i engagemang sedan januari 2017. Detta påminner oss om tre gamla lärdomar som besannas om och om igen. 

Buzzsumo har analyserat 880 miljoner facebookposter från 2500 sidor och resultatet talar ett tydligt språk. Under årets första halva har företag sett en minskning i engagemang på 20 %. Det finns flera anledningar till det, och Buzzsumo listar några av dem i sin artikel.

  1. Det skapas mer innehåll på Facebook än vad användarna kan konsumera. Därför stryps spridningen av innehåll som inte engagerar.
  2. Facebook har under det senaste året justerat sina algoritmer för att motverka klickbeten och innehåll av låg kvalitet.
  3. Företag har gått från att lita på organisk spridning till att sponsra innehåll, men har inte lyckats skapa innehåll som engagerar, trots ökad räckvidd.

Inget nytt under solen (eller i sociala medier)

Även om Buzzsumos siffror får marknadsförare världen över att sätta sitt hipsterkaffe i halsen är de faktiskt inte så överraskande. Tvärt om. De bekräftar tre fakta som envist har påpekats från content marketing-håll i flera år.

Kvalitet vs. kvantitet

Jag tror att Buzzsumo har helt rätt när de påstår att marknadsförare har mött den minskade organiska spridningen med mer sponsrat innehåll, men att de inte lyckats hitta den kvalitet som krävs för att skapa engagemang.

I takt med att allt mer innehåll skapas höjs hela tiden kraven på kvalitet och 85 % av de mest framgångsrika marknadsförarna fokuserar på kvalitet istället för kvantitet. Samtidigt mäter många företag fortfarande framgång i hur mycket content man lyckas producera.

“Don’t build your house on rented land”

Joe Pulizzis ord om att inte bygga sin publik på någon annans plattform har varit ett mantra under många år. För att lyckas bygga publik över tid måste du ha total kontroll över hur ditt innehåll upplevs och äga kontakten på individnivå, inte låna den av aktörer som Facebook, Youtube och Instagram.

Facebook är (fortfarande) ett utmärkt redskap för att distribuera content och skapa community, men du bör primärt bygga din publik på en annan plattform.

En ny undersökning från MarketingProfs och Content Marketing Institute (släpps i oktober) visar att 90 % av de mest framgångsrika inom content marketing fokuserar på att i första hand bygga sin publik. Det är nyckeln till framgång.

Relevans och engagemang går inte att köpa för pengar

Precis som Peder Bonnier påstår kan sponsrat innehåll bidra till ökad räckvidd, men inte i samma utsträckning som verkligt engagerande innehåll. Facebook säger nu (precis som Google sagt i många år) att deras mål är att leverera så relevant, intressant och engagerande innehåll som möjligt i användarnas nyhetsflöde, och då spelar det ingen roll hur mycket pengar du strör omkring, om ingen gillar, delar och kommenterar ditt innehåll.