Fejknyheter, filterbubblor och spökföljare. Vi lever i en värld där konsumenter värdesätter ärlighet, transparens och företag som vågar ta ...

Frukostseminarium: Keep it real in a fake world

Fejknyheter, filterbubblor och spökföljare. Vi lever i en värld där konsumenter värdesätter ärlighet, transparens och företag som vågar ta ställning. Men hur kan du skapa förtroende i en miljö där tilliten för varumärken är låg? Vågar ditt företag ta ställning och visa vad de står för?    

I detta frukostseminarium diskuterar vi varför företag behöver arbeta mer redaktionellt och syftesdrivet i sin marknadsföring. Orsaken är att konsumenter i högre utsträckning kräver att företag tar ansvar för samhället, vågar ta ställning i viktiga samhällsfrågor, och kommunicerar utifrån ett högre syfte.

Men marknadsförare är inte vana att tänka som publicister, precis som publicister inte är vana att tänka som marknadsförare. Vad kan vi lära oss av de två olika perspektiven, och hur kan vi arbeta mer redaktionellt och syftesdrivet?

Seminariet riktar sig i första hand till marknadschefer, kommunikationschefer och beslutsfattare på stora och medelstora företag. Vi tar oss friheten att prioritera bland de intresseanmälda i de fall seminariet blir fullbokat.

Vill du lära dig mer om vikten av redaktionell och syftesdriven kommunikation? Anmäl dig till något av våra seminarier i Malmö, Göteborg eller Stockholm.