För att lyckas med content marketing måste du knyta ditt innehåll tydligt till din affär. Det viktiga är inte att producera mer innehåll, utan ...

5 sätt att skapa innehåll som stöttar affären

För att lyckas med content marketing måste du knyta ditt innehåll tydligt till din affär. Det viktiga är inte att producera mer innehåll, utan snarare bättre och mer syftesdrivet innehåll. Här är 5 exempel på hur du kan tänka.

Varje innehållsbit du skapar ska tjäna ett affärssyfte: vare sig det handlar om att bygga förtroende, locka nya kunder eller medarbetare, öka kännedomen eller ta pulsen på din publik. Först när du vet vilket syfte innehållet ska uppfylla kan du ta fram fantastiskt innehåll som också stöder just dina affärsmål.

Så hur säkerställer du att innehållet verkligen gör det du vill? Först och främst handlar det om att ha en tydlig strategi med klart uppsatta mål. Här är fem exempel på hur ett strategiskt innehållsarbete kan stötta affären.

Mål #1: Bygga förtroende och stärka tilliten till ditt varumärke – så lyckades PostNord

Ett av de viktigaste målen med din kommunikation är att skapa förtroende hos mottagarna. Utan förtroende är det svårt att bedriva affärer.

Under hösten 2017 befann sig PostNord i en djup förtroendekris, och svenskarnas tilltro till det statliga bolaget hade halverats på bara ett år. Vid den här tiden hade den mediala bevakningen av PostNord varit hård under en längre tid.

Istället för att undvika ”PostNord-krisen”, drog man nytta av det faktum att PostNord var på allas läppar. Sponsrat innehåll på expressen.se och dn.se förklarade bakgrunden till de upplevda problemen. Innehållet skräddarsyddes efter hur förtroendekrisen utvecklade sig för att möta allmänhetens tvivel och frustration.

Resultatet blev att förtroendet för PostNord steg med 15 procent hos dem som hade läst minst en av de sponsrade artiklarna. Läs mer om PostNord-caset här eller titta på casefilmen:

Mål #2: Locka nya kunder – Evli Fund Management Company hittar investerare i sociala medier

Personer och företag har i dag stor makt över sin köpresa och därför måste ditt innehåll hela tiden synas i rätt kontext. Du behöver innehåll som utbildar, inspirerar och hjälper mottagaren få bukt med sina problem. Se till att skapa innehåll för hela köpresan och inte enbart de tidiga faserna. Distribuera sedan innehållet strategiskt i rätt kanaler med tydliga mål.

Ett exempel på detta är Evli vars contentsatsning Evli Funds Hub effektivt genererar nya affärer åt dem med hjälp av content i sociala medier. Innehållet har hittills genererat mer än 200 leads bland institutionella investerare åt företaget.

Lär dig mer om Evli Funds Hub.

Mål #3: Rekrytera rätt personal – Kantegas humoristiska fullträff

Att rekrytera, behålla och engagera sina medarbetare är ett måste för alla företag och organisationer. Kampen om talangerna är stenhård, speciellt inom IT-branschen.

Det norska IT-företaget Kantega hade ett stort behov av att anställa fler utvecklare. Men hur kunde ett relativt litet företag konkurrera med giganter som Facebook och Google?

En del av lösningen blev The Mysterious Life of Developers – ett filmkoncept som visade sig vara en fullträff. Företaget lyckades nå sina rekryteringsmål mycket tack vare den underhållande och humoristiska videon som talade direkt till målgruppen. Dessutom spriddes en intern stolthet bland de anställda på företaget.

Lär dig mer om Kantega-caset eller se på den prisbelönade videon nedan:

Mål #4: Öka kännedomen – SOS Alarm minskade felringningar via Youtube

Att öka kännedomen av en vara eller tjänst är en viktig del av kommunikationsutmaningen. Du måste nå rätt personer och skapa historier som fastnar hos målgruppen för att kunna förändra beteenden över tid. Det är bättre att vara innehållet istället för att avbryta det.

Varje år tar SOS Alarm emot fler än 10 000 telefonsamtal. Tyvärr är 30 procent av dessa samtal felringningar. Hur kunde SOS Alarm få människor att känna till de andra samhällsnumren och ringa rätt?

Med hjälp av en underhållande Youtube-serie lyckades SOS Alarm öka kännedomen om olika samhällsnummer samt minska antalet felringningar. Lär dig mer om Youtube-serien här, eller se på casefilmen:

Mål #5: Utveckla nya affärsidéer genom innehållsdialogen

Innehåll är ett effektivt och billigt sätt att testa dina idéer. Genom att testa vilket innehåll som får störst genomslag på din publik kan du få värdefulla kunskaper som kan utveckla hela ditt kunderbjudande.

Allt fler företag använder sig av denna enkla metod: lyssna på din publik och ta reda på deras frustrationer och problem.

När du skapar innehåll regelbundet så bygger du samtidigt en feedbackmaskin – en maskin som tar pulsen på din publik och levererar viktiga insikter. Men bara om du tar dig tid att analysera svaren. Att fråga din publik är en av de smartaste marknadsundersökningar som finns. Tar du vara på den möjligheten?

Nästa steg: Börja skapa innehåll som stöttar affären

I den här artikeln har vi delat fem exempel på hur bra innehåll stöttar affären. Nu är det din tur. Om du har läst så här långt vill du göra två saker:

  1. Se över ditt nuvarande innehåll. Hur stödjer det dina affärsmål? Behöver du göra några ändringar? Hur skulle du kunna återanvända ditt innehåll på ett smart sätt som gynnar affären?
  2. Ta reda på vilket innehåll du behöver ta fram. För dig kanske det handlar om utbildade innehåll som ökar ditt förtroende på marknaden. För någon annan kanske det handlar om inspirerande innehåll som ökar användningen av din vara eller tjänst. I andra fall kanske du behöver ta fram en rolig video som hjälper dig med dina rekryteringsbehov. (Om du vill ha hjälp med något av det här så är du givetvis välkommen att höra av dig till oss.)

Foto: Carla Lomakka.