Gitte Nørgaard Grytli bidrar med djupa kunskaper inom marknadsföring och kommunikation i sin nya roll som Senior Client Director på Spoons ...

Tre viktiga lärdomar från ett yrkesliv

Gitte Nørgaard Grytli bidrar med djupa kunskaper inom marknadsföring och kommunikation i sin nya roll som Senior Client Director på Spoons Malmökontor. I den här artikeln delar hon med sig av ett antal lärdomar från sin tid på bland annat Egmont och IKEA.

Redaktören David Wiles intervjuar Gitte om förändringskommunikation, vikten om att vara ”always-on” och varför företag måste identifiera syftet och slutmålet med sin kommunikation – innan de börjar kommunicera. Så här svarade hon.

Change management: kommunicera internt, tänk externt

Ofta när företag går igenom en förändringsprocess så sker det utifrån ett uppifrån-ner perspektiv. Budskap trycks ned från ledningen, baserat på vad som är viktigt för dem, och tyvärr lika ofta utan att få med de anställdas perspektiv.

Ett effektivt sätt att lösa detta problem är att använda samma principer som i effektiv extern kommunikation. Mina nya Spoon-kollegor brukar säga att ”människor bryr sig inte om dig och dina produkter, de bryr sig om sig själva och hur du kan hjälpa dem”, och du bör faktiskt tillämpa samma tankesätt på din interna kommunikation.

När det har blivit dags att kommunicera en förändring, fokusera på dina medarbetares intressen och funderingar, snarare än att pusha ut budskap som är centrala för att driva igenom förändringen.

Ingen förändring kommer äga rum utan dina anställda. Du behöver interaktion, transparens och dialog. På så vis kan du skapa förståelse, engagera dina medarbetare och få med dem på förändringsresan.

Jag vill även poängtera att alltför ofta upplevs förändring som något som inträffar under en bestämd tidsperiod. Men förändring har ingen tydlig början eller något bestämt avslut, den sker hela tiden och därför borde change management vara ”always on”.

”Always-on” går aldrig ur tiden

Det är förståeligt att marknadsförare föredrar kortsiktiga kampanjer framför always-on aktiviteter. Visst, från ett planerings – och budgetperspektiv är kampanjer mer bekväma att genomföra eftersom de inträffar under mer begränsade perioder. De är lättare att bocka av från din att-göra-lista och de är dessutom enklare att mäta.

Men always-on kampanjer har sina fördelar. Först och främst slipper du börja om med hela AIDA-processen (”awareness, interest, desire, action”) vid varje ny kampanj. Ännu viktigare, om vår affär bygger på att skapa långvariga relationer med våra kunder, borde vi inte visa dem respekt genom att hålla igång en dialog med dem, snarare än att bara dyka upp när vi har något att sälja?

Jag tror vi alla kan vara överens om att regelbunden kontakt är mer meningsfullt än det enskilda besöket. Vi har kontinuerlig kontakt med vår familj, våra bästa vänner och i vissa fall våra bekanta. Tänk om relationen kunde se likadan ut mellan företag och kunder.

En kampanj är ingen relation. Det handlar mer om att dyka upp oannonserad – och kanske till och med oinbjuden. En always-on kampanj, om den görs rätt, skapar en mer givande relation för både företaget och kunderna. Med hjälp av regelbunden kontakt visar du att du finns där, att du bryr dig, att du delar med dig av din kunskap och dina idéer medan du frågar om deras utmaningar.

Genom uppföljning och analys får du bättre koll på din kundrelation. Du lyssnar på vad dina kunder säger och gör, och kan därmed anpassa din kommunikation utifrån deras beteende. På så vis försäkrar du dig om att båda parter är nöjda och förstår varandra.

Därför borde du lägga tid på att identifiera ditt slutmål

Att företag måste kommunicera för att nå ut är ingenting nytt, men ändå finns det förvånansvärt många varumärken som saknar ett tydligt och väldefinierat syfte och slutmål i sin kommunikation och marknadsföring.

Företag vet att de vill ha innehåll, men de har ofta svårt att förklara varför de vill ha det. De vill ha trafik, men varför då? De vill ha en film till sociala medier, men varför då? Innehåll får aldrig enbart vara en platshållare.

Om du inte känner till syftet med kommunikationen, hur kan du förvänta dig att mottagaren ska förstå vad du vill förmedla? Denna regel gäller för såväl intern som extern kommunikation.

Sammanfattning

Människor fastnar ofta i “vad” de ska kommunicera och “hur” de ska göra det, men som marknadsförare behöver du vara tydlig med ditt ”varför” innan du påbörjar ditt arbete. Att arbeta med en genomtänkt strategi hjälper dig hitta syftet med ditt innehåll.

Som Albert Einstein uttryckte det:

“Om jag endast hade en timme på mig att rädda världen, skulle jag lägga 55 minuter på att förstå problemet, och endast fem minuter på att hitta en lösning.”

Om du kan rädda världen på det sättet, så borde det även duga till att skapa riktigt bra innehåll.

Hur kan Gitte och Spoon Malmö hjälpa dig med dina externa och interna kommunikationsutmaningar? Kontakta henne på gitte.n.grytli@spoon.se