Nordic Business Forum är en av affärsvärldens viktigaste händelser, där det ges tillfälle att nätverka, sluta avtal och lära sig från några av ...

Nordic Business Forum 2018: Historien är allt

Nordic Business Forum är en av affärsvärldens viktigaste händelser, där det ges tillfälle att nätverka, sluta avtal och lära sig från några av världens främsta ledare. Årets forum lyfte dessutom fram vikten av att berätta en bra historia.

USA:s 44:e president Barack Obama behöver knappast någon introduktion. Hans bedrifter är så pass stora att världen lyssnar på vad han har att säga. Han var uppenbarligen höjdpunkten på årets Nordic Business Forum.

Den förra presidenten talade om en rad olika ämnen: allt från ojämlikhet till effekten av nya tekniker som artificiell intelligens. Obama uppmanade företag att i samråd med regeringar försäkra sig om att de skulle ta ett socialt ansvar för sina produkter. Å ena sidan berömde han den tekniska innovation och gemenskap som skapats av sociala medier, å andra sidan varnade han företag att överge samarbetet med regeringar.

“Too often there’s a tendency for business leaders to avoid the government as much as they can. That may work for a time, but eventually, as Facebook has now discovered, you’re going to have to engage,” förklarade han.

Hans budskap om engagemang innehöll många saker som är i linje med våra kunder och det arbete vi utför på Spoon. Med strategier grundade i verkligheten, hjälper vi våra kunder att berätta engagerande historier som berör omvärlden. Obamas tal övertygade publiken om att ett fokus på historieberättande måste vara en central del i varje varumärkes strategi medan de försöker överleva i en sammanbunden värld.

Affärsvärdet av en bra historia

Vikten av att berätta en bra historia kom också från ett oväntat håll. Aswath Damodaran, Professor vid Stern School of Economics och en av världens ledande experter på corporate valuations, berättade att han värderar företag baserat på deras resultat – och kanske ännu viktigare – på deras historier.

Han gav Uber som ett exempel. Han uppskattade denna åkdelningstjänst till ett värde av 6 miljarder dollar. Detta tills någon på Uber påpekade att hans utvärdering var felaktig eftersom Uber såg sig själva som ett logistikföretag och därmed förtjänade en värdering på över 50 miljarder dollar. Genom att tydligt definiera sin egen historia, kunde företaget nå en betydligt större marknad.

“Behind every value, there is a story, and behind every story, there is a value,” sa Damodaran, medan han uppmanade företag, särskilt unga företag, att inte glömma värdet av en historia som kan förbättra ens potential.

Att förbättra ens potential var något som andra talare tog upp, däribland James Hewitt, Chief Innovation Officer och Performance Scientist på Hintsa performance.

“We cannot always be on,” sa han och talade om att tillämpa metoder från uthållighetsträning till uppgifter som involverar kognitivt tänkande. I praktiken innebär detta att du byter din kognitiva växel beroende på din arbetsuppgift. Analys- och strategiarbete kräver exempelvis en högre kognitiv växel än enklare arbetsuppgifter som kan avklaras på en lägre kognitiv nivå.

Detta är särskilt viktigt för oss på Spoon när vi skapar kreativt och engagerande innehåll. Vi utför intensivt, kognitivt arbete och vårt sätt att ta oss an den uppgiften måste likna en elitidrottare som gör sig redo för ett lopp, så att vi kan uppnå vår allra högsta potential.