Content Marketing Institute och MarketingProfs släppte nyligen sin årliga B2B-rapport inom content marketing. Det här är åttonde året i rad som ...

Ny forskning visar vägen för marknadsförare 

Content Marketing Institute och MarketingProfs släppte nyligen sin årliga B2B-rapport inom content marketing. Det här är åttonde året i rad som undersökningen genomförts, men det är första gången som det finns nordiska siffror att jämföra med.

Återigen visar CMI och MarketingProfs årliga B2B-undersökning vikten av en dokumenterad strategi. 62% av de mest framgångsrika marknadsförarna uppger att de har en dokumenterad strategi som de följer och uppdaterar regelbundet. I Norden har hälften av företagen en dokumenterad strategi.

Små arbetslag (67%) och tidsbrist (44%) är de främsta orsakerna till varför företag inte dokumenterar sin strategi, visar den amerikanska undersökningen. Resursfrågan är ett återkommande tema: de som lägger ner mer resurser på sitt content marketing-arbete blir mognare organisationer som i större utsträckning lyckas med sin marknadsföring.

Men mätning och ROI då?

35% av internationella B2B-marknadsförare mäter ROI på sin content marketing. Nästan hälften (47%) gör det inte medan en dryg femtedel (18%) säger sig vara osäkra.

I Spoons undersökning framkommer det att nordiska marknadsförare också kan bli bättre på mätning och ROI. Närmare en tredjedel av marknadsförarna mäter inte regelbundet effekterna av sitt content marketing-arbete. Dessa siffror är bekymrande, särskilt med tanke på hur avgörande mätning är för framgång.

Den amerikanska studien visar att marknadsförare behöver enklare sätt att mäta sin ROI på (38%) och utbildning för hur de ska gå tillväga (27%). Om du vill lära dig mer om detta viktiga område, ladda ner vår guide “Konsten att mäta: Spoons guide till content marketing och ROI.”

Bidragande orsaker till framgångsrik content marketing

Vilka faktorer bidrar då till att företag blir mer framgångsrika med sin content marketing? De tre mest bidragande orsakerna är:

Den amerikanska undersökningen visar att de mest framgångsrika marknadsförare använder sig av eböcker/guider (62%), case studies (47%) samt inlägg på sociala medier (43%). En annan viktig beståndsdel är att marknadsförare försäkrar sig om att innehållet är trovärdigt och baseras på fakta.

Satsningen på content marketing kommer fortsatt öka

38% av alla B2B-deltagare förväntar sig att deras content marketing-budget kommer öka under de kommande tolv månaderna. 58% av nordiska företag uppger att de ska öka sin budget inom det närmaste året. I Nordamerika ser man att de företag som ökar sina investeringar skapar på sikt mer mogna organisationer, där content marketing får större chans att lyckas. En liknande utveckling lär ske i Norden.

Vidare läsning:

Content marketing i Norden [Infografik]