Vi pratar mycket om resor inom marknadsföring. Kundresor. Rekryteringsresor. Saken med en resa, åtminstone när det kommer till varumärken, är att ...

Resan från rekrytering till lönsamhet  

Vi pratar mycket om resor inom marknadsföring. Kundresor. Rekryteringsresor. Saken med en resa, åtminstone när det kommer till varumärken, är att alla måste resa tillsammans. Du kan inte ha en avdelning som kör, en som sitter hjälplöst i passagerarsätet, medan en annan joggar längs med vägen. Många företag är fortfarande reaktiva i stället för proaktiva, speciellt i sättet de rekryterar nya talanger.   

När vi pratar om resor inom marknadsföring misslyckas människor ofta med att se vart det hela leder till. Vissa känner att de redan är framme. Men din kundresa, rekryteringsresa, och varumärkesresa pekar alla egentligen åt samma håll.

Slutdestinationen är i själva verket lönsamheten, din ”bottom line”.

Att tänka tillsammans

Jag har tidigare beskrivit varför sälj och marknad måste vara på samma sida för att skapa en enhetlig kundresa: en faktor som ökat i betydelse och som snart kommer vara viktigare än produkt och pris för att differentiera ett varumärke. Rekryteringen börjar innan den perfekta ansökaren ens vet vem du är.

Det finns en stor orsak till att HR och marknadsföring borde slås samman, och principerna är desamma. Rekryteringsresan påbörjas innan din perfekta jobbansökare ens hört talas om dig, men det slutar inte när de blivit anställda.

En ny rapport från Aptitude Research Partners – the Recruitment Marketing Index 2017 – visar att rekryteringsmarknadsföring måste vara fördelaktig för både jobbansökaren och rekryteraren. Notera ordet ”marknadsföring”: marknadsföringen måste gagna rekrytaren, det vill säga, varumärket.

Det här kan vara svårt att visualisera i verkliga termer. Det är en av orsakerna till varför många företag förblivit reaktiva, till skillnad från proaktiva, i sättet de får tag på nya talanger. I de flesta fall skickar företaget ut en annons, håller tummarna, och hoppas på att de bästa personerna svarar på ansökan.

Enligt McKinsey & Co har fyra av tio företag som planerat att anställa ny personal nästa år sagt att de har haft lediga tjänster öppna i ett halvår eller mer därför att de inte lyckats hitta rätt person för jobbet. Alltför ofta är skälet att rekryteringsprocessen börjar och slutar med en ansökan. Att tänka framåt samtidigt som man är medveten om vad som krävs för att uppnå anställningsmålen, är nyckeln.

Allting måste börja mycket tidigare; det är därför sju av tio företag håller på att samarbeta med olika partners inom rekryteringsmarknadsföring. Rekryterare behöver börja tänka som marknadsförare, och detta gäller framför allt själva ansökningsupplevelsen.

Möjligheten knackar på dörren

Till att börja med är det värt att poängtera att möjligheterna fortfarande ser goda ute i mellanmarknaderna. Flera större organisationer investerar i rekryteringsmarknadsföring och nya teknologier, men längre ner sjunker investeringarna något; detta beror helt enkelt på att man inte har samma tilltro till resultaten.

Kostnaden av att investera i rekryteringsmarknadsföring är motiverad. Å andra sidan är det bara en tidsfråga innan byråer och leverantörer flyttar neråt i marknaderna och börjar konkurrera med mera prisvärda och effektiva lösningar.

Hursomhelst uttrycker rapporten att kostnaderna av att investera i rekryteringsmarknadsföring är berättigat när man ser på värdet det medför i det långa loppet. Det handlar endast om att visa var det värdet kommer från. Vilket för oss tillbaka till resan.

En enad front

Det finns många anledningar till varför HR och marknadsavdelningen borde slå samman. Det är väldigt viktigt att skapa en sammanhängande resa som alla kan vara med på. Dessutom konkurrerar ni med en mängd olika företag som lägger alla sina resurser på rekryteringsmarknadsföring. Med andra ord så kan ni teoretiskt bli kvar med en pool av kandidater som är lika reaktiva som ni, och uppenbarligen inte lika proaktiva som de som aldrig hörde av sig.

Bra rekryteringsmarknadsföring kombinerar krafterna från både HR och marknad för att på sikt kunna framtidssäkra ert varumärke. Genom att involvera marknadsförare i rekryteringsprocessen, har du till ditt förfogande personer som är medvetna om – eller kanske tagit fram – varumärkets berättelse, och som söker jobbkandidater med liknande förmågor och ambitioner.

Helt plötsligt engagerar du inte bara människor som är högst lämpliga för tjänsten, du söker även ut de kandidater som är villiga att stå upp för ditt varumärke. Varje gång du anställer någon ny bygger du upp en arbetskraft av varumärkesambassadörer. Det är nästan som ett lojalitetsprogram. Du är bokstavligen ute efter att anställa dina varumärkesambassadörer.

Om din rekryteringsmarknadsföring dessutom träffar rätt och står i linje med hur du kommunicerar internt – vilket måste använda sig av kunskaper från både HR och marknad – så kommer du behålla personalen längre.

Till slut kommer hela ditt företag att bestå av engagerade, dedikerade människor, helt och fullo i linje med ditt varumärke, som skapar en sammanhängande varumärkesupplevelse och en tydlig identitet för dina kunder, vid varje tillfälle.

När HR och marknad arbetar tillsammans – HR-personalen börjar tänka mer som marknadsförare, och vice versa – bildas en enhet som har förmågan att påverka dina jobbkandidater, kunder samt den totala lönsamheten.

Det är en resa vi kan alla påbörja, redan i dag.

Den här gästartikeln var skriven av Jonathan Bright och har tidigare publicerats på den prisbelönade Southerly-bloggen.