Med rätt planering kan du skapa mer, och bättre, innehåll och samtidigt spara tid.

Skapa mer och bättre innehåll – med effektiv planering

Kvalitet är alltid viktigare än kvantitet när det kommer till content marketing. Men tänk om du kunde få både och, samtidigt som du sparar tid? Med rätt planering kan det bli verklighet.

I oktober 2014 sa 70 procent av de amerikanska marknadsförarna att de planerade att skapa mer innehåll under 2015 än tidigare. Med facit i hand kan vi konstatera att de, och många andra, har gjort just det. Vi lever i en störtflod av innehåll, full av guldkorn, men också full av skräp.

För många marknadsförare är balansgången mellan kvantitet och kvalitet svår att klara av. Krav på ständiga uppdateringar, med mer innehåll, inom fler ämnesområden, för fler målgrupper gör att kvaliteten ibland blir lidande.

Kvalitet och kvantitet står dock inte i motsats till varandra. Det är möjligt att skapa mycket innehåll med hög kvalitet. Men det kräver planering.

Skapa mer innehåll med bättre planering
Robert Rose, Chief Strategy Officer på Content Marketing Institute, förespråkar att man ska ”skapa så lite innehåll som möjligt, med så stor effekt som möjligt” och menar att mängden innehåll i sig inte är en framgångsfaktor. Faktum kvarstår dock att en briljant artikel, eller en exeptionellt bra video, publicerad vartannat år, inte är effektfull marknadsföring. Ett visst mått av kvantitet är avgörande för din framgång.

Under Content Marketing World 2015 höll Amy Higgins, Senior Manager of Social Media på Zendesk, en uppskattad presentation om hur man effektivt kan återanvända, omskapa och anpassa innehåll för olika kanaler, målgrupper och syften. Resultatet blir mer innehåll, med bibehållen kvalitet.

Amy Higgins liknar sin strategi vid ett solsystem.

Content marketing planets• I mitten finns solen, i det här fallet den största, mest omfattande och genomarbetade content-delen. Det kan vara en e-bok, eller kanske en komplett guide inom ett visst ämnesområde.

• Kring solen cirkulerar ett antal planeter. De är brottstycken av det ursprungliga innehållet och kan bestå av white papers, blogginlägg, videor och event. Dessa content-delar står på egna ben och deras syfte är att uppmuntra till fördjupning (eller varför inte nedladdning?) av det ursprungliga innehållet.

• Kring planeterna skapas en rad månar: Mindre blogginlägg, infografik, korta videos, etc. som ska locka mottagarna till övrigt innehåll.

• Slutligen föreställer sig Amy Higgins en enorm mängd stjärnor – blogginlägg, poster i sociala medier, bilder, infografik, etc. – vars syfte är att fungera som ett första möte med mottagaren.

Planering är nyckeln till framgång
Det första som möter mottagaren i Amy Higgins system är stjärnorna, de minsta brottstyckena av det ursprungliga materialet. Dessa är dock det som skapas sist. Allting utgår från den mycket genomarbetande e-boken eller guiden. Här finns alla skräddarsydda fakta, nya teorier, nya tekniker, aktuella undersökningsresultat och annat innehåll som gör materialet relevant för målgruppen under lång tid. Utifrån detta material skapas ett helt solsystem av innehåll. Varje kapitel i e-boken kan bli ett white paper och ett seminarium. Varje seminarium kan bli ett webinar och ett filmat sammandrag. Varje fråga som ställs under ett seminarium kan bli ett blogginlägg. Varje statistikdel i e-boken kan bli en infografik, och en bloggpost, och en video. Det är bara fantasin, och kvaliteten i det ursprungliga materialet, som sätter dina gränser.

Begränsade resurser och rimliga mål
Amy Higgins teori är effektiv, och den är också skalbar. Hennes exempel under Content Marketing World var avancerade, med hundratals olika innehållsdelar, men solsystemen i modellen kan vara olika stora och olika många beroende på vilka resurser du har. Kanske genomför du ett sådant här projekt under ett år? Kanske två? Kanske publicerar du material dagligen eller något varje vecka. Dina resurser och dina mål avgör hur stort ditt projekt kan och bör vara.

Det enda som är säkert är att du kommer skapa mer innehåll av högre kvalitet om du planerar det noga, gör det skalbart, anpassningsbart och möjligt att återanvända.