Spoon Academy Tailored är en skräddarsydd utbildning där ditt företags utmaningar står i fokus. Vi designar den utbildning som ni behöver.

Skräddarsydda kurser och workshops

Allt fler företag har insett att relevant, intressant och engagerande innehåll kan skapa långsiktiga och lojala kundrelationer, engagera olika målgrupper och leda till ökad försäljning. Men hur berättar man rätt historier, och hur lyckas man med content marketing?

Spoon Academy Tailored är en skräddarsydd utbildning där ditt företags utmaningar står i fokus. Vi designar den utbildning som ni behöver utifrån strategi, storybuilding och distribution. Vi använder oss av beprövade teorier och Spoons egna modeller för att angripa problem i gemensamma workshops.

Exempel på frågeställningar som våra utbildningar kan besvara:
• Vad är content marketing, och varför ska jag du använda det?
• Hur omvandlar man ett varumärkes vision och mission till en plattform för innehåll?
• Hur kan content marketing spegla ert varumärkeslöfte?
• Hur kartlägger man sin målgrupp för att förstå deras behov?
• Hur kan man använda sig av sin målgrupp för att sprida och förbättra sitt innehåll?
• Hur hittar man berättelser som är relevanta både för varumärket och målgruppen?
• Hur skapar man innehåll som verkligen engagerar?
• Vilka komponenter krävs för att lyckas med rörligt innehåll?
• Hur skapar man innehåll som stödjer och svarar mot målgruppens sökbeteende?
• Hur arbetar man med strukturerad idégenerering?
• Hur gör man en taktisk plan för innehållsspridning?
• Hur bör man använda köpt media för distribution av innehåll?
• Hur använder vi Googles algoritmer för att få bättre effekt?
• Hur gör man en kanalplan?
• Hur mäter man effekten av content marketing?

Metod och upplägg
Varje del av våra kurser består av insikter, övningar och reflektion. Genom att använda nya insikter och modeller i workshops får du som kursdeltagare praktisk erfarenhet och ökad förståelse. Genom reflektion fördjupar vi kunskapen och gör den praktiskt användbar.

Vem riktar sig kursen till?
Spoon Academy skräddarsyr utbildningar till alla typer av företag och organisationer. Vi utgår från era utmaningar och förkunskaper och designar en utbildning som besvarar de frågor som ni har. Vi kan designa korta, komprimerade utbildningar eller längre serier av föreläsningar och workshops.

Utbildningsansvariga
Våra utbildningar designas av medarbetare på Spoon som har lång praktisk erfarenhet av content marketing och att arrangera workshops. Utifrån era behov sätter vi ihop ett team av kursledare som passar för varje utbildning.

Kontakta Björn Owen Glad för att diskutera vilken typ av utbildning som passar er. Björn är ansvarig för Spoon Academy, har lång erfarenhet av content marketing och är en internationellt anlitad föreläsare.