Under hösten firar Spoon 20 år. Bakom framgångarna gömmer sig en företagskultur som främjar samarbete, mod, uthållighet samt en passion för ...

5 viktiga lärdomar från Spoons 20-åriga historia

Under hösten firar Spoon 20 år. Bakom framgångarna gömmer sig en företagskultur som främjar samarbete, mod, uthållighet samt en passion för verkliga berättelser. Kulturbygget har varit både utmanande och lärorikt. Här beskriver vi fem viktiga lärdomar.

De behövde ett namn. Det skulle vara kort, värdeneutralt och låta lite coolt. Melker gick hem och slog upp och antecknade över 300 ord i den tjockaste engelska ordbok han kunde hitta. Sedan ströks de ett efter ett. Tills Spoon blev kvar.

Med kontor i Sverige, Finland, Norge – och nu senast i England – har Spoons grundare och anställda lärt sig en hel del om vikten av att bygga en företagskultur. De tidiga åren var fyllda av rock’n’roll.

– I efterhand har vi kallat det ”skateboard management”. Vi satte ganska stor ära i att inte vara så corporate … det var viktigt för oss att odla något slags rolig kultur, säger Melker Forssén.

Och den roliga kulturen sitter kvar i väggarna – och snart på toaletten … Men vad kan vi lära oss av Spoons 20-åriga historia? I den här artikeln delar vi fem lärdomar.

1. Keep it real

”Keep it real” har varit grundpelaren i Spoons filosofi genom alla år. Företaget växte upp i gränslandet mellan marknadsföring och journalistik, där det redaktionella arbetssättet visade sig vara ett framgångsrikt recept.

Varför då? Jo, därför att ärlighet bygger tillit, förmedlar känslor och får mottagaren att känna ett förtroende för avsändaren. Sådan kommunikation bidrar till verklig förändring.

”Var inte någon du inte är” brukar Melker säga. Att känna sig själv, lita på sin ledarstil och sina egna styrkor och svagheter – det är i sig en tillgång. Att vara sig själv. Rådet låter enkelt, men det kan vara svårt att omsätta i praktiken. Det är kanske just därför som det är så värdefullt.

2. Ta bort rädslor

Vi lider alla av rädslor. Antingen flyr vi från dem eller så agerar vi. Handling är förstås att föredra eftersom det leder till utveckling. Som vår vd Anders Ribba brukar citera:

”Growth and comfort do not coexist.” – Ginny Rometty

Många anställda är rädda för att göra fel. Vissa företagskulturer bestraffar dessa misstag, andra lär sig av dem. Smarta organisationer ger människor rätt förutsättningar för att de ska våga (miss)lyckas.

Är dina anställda rädda för att begå misstag, eller vågar de testa något nytt?

3. Arbeta med dina värderingar

Värdebaserade företag gör bättre ifrån sig i det långa loppet eftersom de vet svaren på ett par nyckelfrågor: Vilka är vi? Vad står vi för? Vad är det som gör oss annorlunda?

Under 2016-2017 ledde Melker ett av Spoons största värderingsarbeten. Alla Spoons kontor var delaktiga i processen och resultatet blev The Spoon Spirit Manifesto. Bland ledorden hittar vi mod, ständigt lärande, tillit och engagemang. Vårt manifest leder vårt dagliga arbete samt underlättar våra beslut. Likt en kompass ger våra värderingar oss en riktning.

Vilka värderingar leder ert arbete?

4. Samarbeta, samarbeta, samarbeta

Att samarbeta ligger i Spoons DNA. Genom samarbeten mellan kontoren fångar vi upp olika kompetenser, perspektiv och insikter. På så vis hittar vi nya infallsvinklar på kommunikationen. Vi kan vässa till projekten ytterligare, skapa case i absolut världsklass.

Samarbete är nyckeln till att skapa förändring i världen. Om du vill få snabba resultat, gör arbetet själv. Om du vill komma långt, res i grupp.

5. Mer en familj än ett företag

En familjär atmosfär präglar stämningen på företagets alla kontor. Detta bidrar till en tryggare tillvaro. Så här säger en av Spoons anställda:

– Spoon är en kulturvarelse på något sätt. Anders, Melker och Håkan har byggt upp en Spoonfamilj … det är en stämning här som är svår att sätta fingret på, som gör att medarbetare som slutat och gjort något annat senare gärna kommer tillbaka, som gör att nyckelmedarbetare troget knegar vidare år efter år.

Du måste faktiskt bry dig

Företag kan skapa rätt förutsättningar, men i slutändan är det ändå en grupp med individer som gör skillnaden. Det är människorna som skapar en mysig, kreativ och produktiv tillvaro. Med detta sagt vill vi tacka alla Spoonare och före detta Spoonare som varit med under resans gång. Ni har varit med och skapat det Spoon som finns i dag, och det Spoon som kommer finnas i framtiden.