Hållbarhet och lönsamhet går hand i hand. Här är våra 6 smartaste tips till dig som vill gå från att bara rapportera till att även ...

Ladda ner Spoons guide om hållbarhetsredovisning

Hållbarhet och lönsamhet går hand i hand. Allt fler före­tag kommunicerar hur de bidrar till samhällets utveck­ling och skapar värden för fler än sina ägare, kunderna och varumärket.

Den starka trenden håller i sig, vilket syns i företagens hållbarhetsredovisningar som blir alltmer integrera­de och digitala.

Att berätta om sina satsningar inom områden som hållbarhet, mångfald och antikorruption, bidrar till internt värdeskapande. Det handlar också om att nå ut till andra intressenter och nya målgrupper som millennials – morgondagens medarbetare som ställer helt nya krav.

Här är våra 6 smartaste tips till dig som vill gå från att bara rapportera till att även kommunicera din hållbar­hetsredovisning!

Fyll i formuläret nedan så får du ett mejl där du kan ladda ner guiden.

Tack för att du har laddat ner guiden!

One Response to “Ladda ner Spoons guide om hållbarhetsredovisning”