Vi befinner oss i en tid där social distribution är norm – finns och syns du inte på Facebook finns du nästan inte alls. När alla kan distribuera ...

Hur skapas den ultimata historien?

Vi befinner oss i en tid där social distribution är norm – finns och syns du inte på Facebook finns du nästan inte alls. När alla kan distribuera ställs stora krav på berättandet och på att skapa bra, eller till och med perfekt, innehåll. Medieföretaget KIT:s plattform Story Engine vet hur man gör helt rätt på bästa sätt.  

Hur är en bra historia då? Peder Bonnier, vd och medgrundare av KIT har ett tydligt svar.

– Det beror på. Alla historier behöver olika berättande. Det beror på vilken historia du ska berätta, varför du vill berätta den och vem du vill berätta den för, säger han.

Hur skapas den ultimata historien?

För att få ett svar på vad som gör den ultimata historien började KIT att titta på olika artiklar inom ett visst ämne för att se vilka som lästes klart och vilka som inte lästes alls. Därefter tog de reda på vad det var som gjorde den bästa så bra genom att titta på vad som skilde dem åt.

Någon kanske var ett test, medan en annan var en intervju. Någon var rolig och en annan saklig. Vissa hade syftet att underhålla, medan en annan var lärorik.

– Vi tittade på vad det är som skiljer bra och dåliga historier åt och funderade på hur vi skulle göra för att ha rätt oftare. Hur skulle vi på förhand kunna veta att det ämne vi gör innehåll på kommer att gå bra?

Utefter all efterforskning skapades så Story Engine – en plattform för att optimera de historier man vill berätta i sociala medier. Från början skapades den för KIT:s egen redaktion men finns nu tillgänglig genom licenser för alla som vill berätta effektiva historier socialt.

43 miljarder sätt att berätta en historia på

I Story Engine finns 17 kategorier metadata som innehåller 145 ord för att klassificera innehållet. Det gör att det finns 43 miljarder sätt att berätta en historia på.

Man anger alltså för Story Engine vad historien man vill berätta handlar om, vem man vill berätta den för och vilka målsättningar man har med den. Därefter får man en rekommendation för hur man bör berätta och distribuera den för att få största möjliga effekt.

– Vi brukar säga att om man gör den ultimata historien så kommer den att nå alla i din potentiella målgrupp automatiskt utan att du betalar för någon distribution. Men om man gör den dåligt kommer det att bli extremt dyrt att distribuera.

Story Engine innehåller också ett verktyg för att producera, publicera och distribuera själva historien. På så sätt hålls hela produktionsprocessen från idé till Facebookpost i samma system.

– Efter att ha använt Story Engine inom KIT i ett år nådde vi en miljon svenskar om dagen med vårt innehåll. Då tänkte vi att vi kanske kunde sälja insikten om hur man berättar en bra historia vidare till andra som berättar historier – så det gör vi nu, säger Peder Bonnier.

(Än så länge befinner sig Story Engine endast i experimentfasen då det gäller andra språkmarknader än Sverige.)