Nyligen släppte email marketing-företaget Emma en rapport om vad som driver dagens marknadsförare, vilka problem de brottas med och hur de kan ...

Vad driver dagens marknadsförare?

Nyligen släppte email marketing-företaget Emma en rapport om vad som driver dagens marknadsförare, vilka problem de brottas med och hur de kan avancera och effektivisera sitt arbete. Den erbjuder både hög igenkänningsfaktor och konkreta tips på vad du kan göra för att lyckas bättre. 

Detta är tre (av många) viktiga take aways från rapporten!

E-post är fortfarande den viktigaste kanalen

Trots att e-post ofta upplevs som gammalmodigt och omodern är e-postmarknadsföring fortfarande den kanal som fungerar bäst. 47% av de tillfrågade säger att e-postmarknadsföring genererar högst ROI och 58% säger att de ska öka sina investeringar under det kommande året.

Marknadsförare har för mycket att göra (och för lite tid)

De flesta marknadsförare kan nog känna igen sig i att möjligheterna är många, men tiden för knapp och resurserna för små. Det bekräftas i 2017 Email Marketing Industry Report där endast 12% säger att de kan möta de förväntningar som ställs på dem.

En flodvåg av data (som inte används)

Dagens marknadsförare vet mer om kunderna och publiken än någonsin. Faktum är att vi översköljs av data överallt, hela tiden. Få marknadsförare (36%) har dock de resurser och den kompetens som krävs för att hantera och agera på den nya kunskapen.

Läs hela rapporten

Ladda ner hela rapporten här.