Allt fler företag organiserar sin marknadsavdelning för att arbeta som en redaktion. Men vilka roller behöver du, och vilka kompetenser är avgörande?

Vilka roller krävs för content marketing?

Allt fler företag organiserar sin marknadsavdelning för att arbeta som en redaktion. Men vilka roller behöver du, och vilka kompetenser är avgörande? Har du koll på de tre viktigaste områdena inom content marketing?

Att arbeta med content marketing kräver nya tankesätt. Istället för att kommunicera kring dig själv och dina produkter måste du utgå från målgruppens behov. Istället för att planera och genomföra kampanjer måste du planera för att kontinuerligt skapa relevant, engagerande innehåll.

Det kräver ofta nya kompetenser. Ibland kräver det mer än så.

Vilka roller finns på framtidens marknadsavdelning?
Oavsett om du arbetar med en stor, resursstark marknadsavdelning eller på ett litet företag kräver din satsning på content marketing att du har vissa roller och kompetenser på plats. I sin bok Content Marketing för alla skriver Pontus Staunstrup och Joakim Arhammar att ett framgångsrikt arbete med content marketing kräver fem roller: Chefredaktören, Projektledaren, Kreatören, Publiceraren och Analytikern.

Det är en bra indelning, även om den rymmer några brister. Dels saknas en roll som ansvarar för distribution, något som är avgörande i all form av digital content marketing. Dessutom saknas redaktören, den som i det dagliga arbetet, med redaktionell kompetens och fingertoppskänsla, kan hitta intressanta berättelser, vinkla dem och planera för hur de ska berättas på bästa sätt. Det kan vara samma person som kreatören, men det är två olika roller.

I den här artikeln av Melissa Lafsky Wall, grundare av Brick Wall Media, föreslås i stället tre roller: Strategen, Utföraren och Förankraren. Det är en rimlig uppdelning, även om vikten av Förankrarens arbete kan variera väldigt mycket i olika organisationer. Samtidigt saknas även här fokus på distribution. Allt för många marknadsavdelningar saknar den kunskap som krävs för att distribuera innehållet på ett effektivt sätt, både i egna, förtjänade och köpta kanaler.

Tre avgörande områden inom content marketing
Vi ser tre avgörande områden inom content marketing där du som företag måste ha rätt kompetens för att lyckas. Dessa är:
• Strategi, analys och insikt
• Storybuilding
• Distribution

Dessa tre områden är avgörande, och alla är lika viktiga för att lyckas med content marketing. Vem som gör vad, och hur många som delar på ansvaret, är en senare fråga. Men du måste ha en strategisk expertis som kan ta fram och ansvara för din content marketing-strategi, du behöver en eller flera kreativa redaktörer som kan bygga berättelser som mottagarna vill ha, och du måste ha kompetens inom distribution för att ditt innehåll ska nå ut och skapa effekt. Den eller de som är strategiskt ansvariga arbetar också med löpande utvärdering, analys och insiktsarbete där strategin hela tiden utvecklas och förbättras.

Sammanfattning
Det finns olika sätt att organisera sin marknadsavdelning för att arbeta med content marketing. Både bra och dåliga. Hitta det som passar din organisation bäst, men tänk på att strategi, storybuilding och distribution är avgörande delar i varje framgångsrik satsning på content marketing. För att lyckas måste du vara bra på alla tre delar.

One Response to “Vilka roller krävs för content marketing?”