Kommunikationslandskapet är i ständig förändring. Vad som fungerar i dag kanske inte fungerar i morgon. Det kräver mod att våga gå mot strömmen ...

Distributionsexperten: Så vinner du publiken och får fler leads

Kommunikationslandskapet är i ständig förändring. Vad som fungerar i dag kanske inte fungerar i morgon. Det kräver mod att våga gå mot strömmen och testa dina antaganden. Vad vill du ska hända under 2019?

Att bygga en publik, skapa fler leads och öka försäljningen är tre viktiga delar i alla framgångsrika content marketing-projekt.

Hur företag tar sig dit ser dock olika ut. En lösning kanske passar ett företag, men inte ett annat. Våga var kritisk mot best practice och var öppen för att prova nya metoder på dina villkor.

När du läser igenom den här artikeln, tänk på vilka behov och resurser som finns i din organisation. I den här andra delen diskuterar vi olika metoder som hjälper dig engagera publiken och få fler leads.

(Du kan läsa första artikeln här.)

Engagera en publik

Det tar tid att bygga en publik i sociala medier, men vi behöver komma ihåg att antalet följare är en fåfäng mätpunkt som inte är särskilt relevant. Du behöver kombinera betalda strategier med organiska räckviddsmetoder för att vinna publikens uppmärksamhet.

– Relevans, community management och en tydlig innehållsstrategi samt ett äktenskap mellan betald och organisk spridning är det korta, enkla svaret på hur du engagerar din publik, berättar David Larsson på Trickle.

National Geographic Nordic hade svårt att engagera sin nordiska publik i sociala medier eftersom de nordiska marknaderna inte hade producerat så mycket lokalt innehåll.

När NatGeos väldigt populära show – CAR SOS – skulle ha premiär i Norden, ville teamet engagera de lokala marknaderna med hjälp av fyra, originella filmer. Genom lokalt innehåll och genomtänkt spridning, lyckades kampanjen engagera publiken och man fick hela 89% mer engagemang än vad man hade satt upp som mål.

Se casefilmen nedan eller lär dig mer om caset här.

Skapa fler leads och öka försäljningen

– För att skapa fler leads och öka försäljningen så skulle vi givetvis kunna gå in på väldigt små, tekniska detaljer; till exempel leadgenereringsannonser på Facebook och LinkedIn eller konverteringspixlar kopplade till betalhändelser på din sajt, säger David Larsson.

Men sådana tekniska detaljer behöver man inte fastna i. Enkelt sammanfattat bör företag bygga vidare på den data man har och samlar in. Resan från ett varumärkes första exponering till att användaren blir en kund – och senare en ambassadör – är lång och krokig.

– Du behöver ha en väl genomtänkt och dokumenterad samling metoder som visar hur du ska guida din målgrupp hela vägen genom köpresan, förklarar David.

Att förstå publiken är nyckeln till framgång.

– Använd din data. Skapa retargeting-möjligheter, spegelmålgrupper och lär dig mer om din målgrupp genom att studera insiktsflikarna i sociala medier, säger David Larsson.

Ett exempel på hur ”trickle, don’t spray”-metoden fungerar i praktiken, är rekryterings – och konsultföretaget Dfind. Företaget behövde hjälp med att positionera sig som en rådgivningsexpert och locka changemakers till organisationen.

Kampanjen skapade 3200 nya leads, mycket tack vare framgångsrik segmentering och ett lyckat LinkedIn-partnerskap. LinkedIn hyllade kampanjens innovativa distributionsmetoder på plattformen i en av sina LinkedIn Success Stories.

Experimentera, experimentera, experimentera

Tackla ditt distributionsarbete som om du vore en forskare. Ändra en sak i taget och dokumentera sedan vad som fungerar och vad som floppar. Testa hela tiden dina antaganden och dra slutsatser från dina experiment.

– Vi gillar att arbeta utifrån ett perspektiv där en viss procent av budgeten ska ge resultat, och resten ska användas för att prova nya saker och utföra experiment som hjälper oss förbättra det resultatdrivande maskineriet, säger David Larsson.

– Tillvägagångssättet liknar Coca-Colas content marketing-regel, 70/20/10, men istället för att tillämpa den på innehållsproduktion, så tillämpar vi den på vårt sätt att tänka på budgetallokering, förklarar David Larsson.

Finns det plats i din budget för att testa nya saker? Det borde det göra.

Lägg undan 10 procent av din budget åt att prova nya metoder. Var beredd på att vissa (om inte de flesta) initiativ kanske misslyckas. Men ge inte upp – lärdomarna visar vägen till ditt nästa genombrott.

Det här är andra delen i vår artikelserie om content distribution. Om du inte läst den första delen så kan du göra det här: Distributionsexperten – så lyckas du med att nå ut.