Många experter spår att virtual reality är framtiden för content marketing. Tekniken är tillräckligt ny för att vara spännande, och tillräckligt ...

Är VR framtiden för content marketing?

Många experter spår att virtual reality är framtiden för content marketing. Tekniken är tillräckligt ny för att vara spännande, och tillräckligt billig för att snart finnas hos den breda allmänheten. Men vad krävs för att man ska lyckas med VR i sin marknadsföring?

Varje nytt tekniskt steg påverkar marknadsföring och försäljning. Internet gjorde det, mobiltelefonen gjorde det, sociala medier gjorde det. Nu är det VR som står på tur. Många marknadsförare rustar sig nu med ny kunskap för att skapa kommunikationsprojekt med hjälp av virtual reality, artificiell intelligens, augmented reality och mixed reality.

Det finns redan flera framgångsrika content marketing-case där VR används på ett framgångsrikt sätt, och Marcus ”The Sales Lion” Sheridan påstod nyligen att den nya tekniken ”will change the world”.

Fredrik Frank arbetar som CCO på svenska VR-studion Odd Raven. Han menar att företag har mycket att vinna på att testa VR i sin kommunikation, men det finns också fallgropar.

Vad ska marknadsförare tänka på om de vill testa VR-projekt?

– Det viktigaste är att integrera VR-projekt i övrig content marketing. Det ska inte vara ett ”stand alone”-projekt. Det är också viktigt att olika kompetenser samarbetar på ett tidigt stadium i projektet för att ta vara på möjligheter och inse begränsningar. Det är bättre att först satsa på ett litet avgränsat projekt för att testa resultatet än att direkt göra ett allt för omfattande och dyrt projekt.

Är det en fördel att vara ”först ut” och utnyttja att VR är hett just nu?

– Givetvis finns det fortfarande fördelar med att vara tidigt ute med ny teknik. Det finns alltid något som lockar med nya tekniska kommunikationsmöjligheter. Samtidigt är vi inne i en fas där det omedelbara hajpen har lagt sig. Det är viktigare att tänka på vad VR-upplevelsen verkligen kan tillföra ett kommunikationsprojekt, än att fokusera på den nya tekniken. Det är dock alltid lärorikt att vara tidigt ute och testa ny teknik. De som är early adopters tenderar att få de erfarenheter och den kunskap som krävs för att lyckas långsiktigt.

Vilka fallgropar finns för de företag som vill testa VR?

– Att man som beställare inte riktigt förstår vad den nya tekniken innebär för en själv som beställare men även för mottagaren. Det kan även uppstå missförstånd mellan kreativa byråer som inte ännu har full förståelse för VR-tekniken och produktionsbyråer som är mer teknikfokuserade. Det är också viktigt att försöka göra en skalbar upplevelse som kan nyttjas i flera kanaler och på flera olika plan i företagets kommunikation. Med andra ord integrera VR med övrig kommunikation och aktivitet.

Kan du ge några exempel där VR bidragit till att höja eller förstärka effekten i ett företags kommunikation?

– Ett bra exempel är företag som använt VR för att lansera produkter som ännu inte finns fysiskt tillgängliga. Biltillverkaren Jaguar valde exempelvis att lansera sitt nya elbilskoncept helt i VR. Som emotionell förstärkare är VR ett utmärkt verktyg. Det har bland annat genomförts kampanjer inom fundraising där man använt VR istället för traditionell media för att kommunicera kring barns utsatthet och på så sätt skapat ett ökat engagemang hos målgruppen vilket medfört ökade intäkter.