Många företag satsar på content marketing. Men många misslyckas. Vi hjälper dig att ta fram en innehållsstrategi som fungerar och får effekt! ...

Många företag satsar på content marketing. Men många misslyckas. Vi hjälper dig att ta fram en innehållsstrategi som fungerar och får effekt!

Allt fler företag världen över väljer att använda sig av content marketing. Samtidigt varierar effekten och resultaten kraftigt. Medan vissa företag gör succé och är nöjda med sina resultat misslyckas andra katastrofalt. En avgörande skillnad mellan fiasko och framgång kan vara den strategi som ligger till grund (eller inte gör det) för hur arbetet utförs.

I Content Marketing Institutes årliga undersökning B2B Content Marketing 2015 är det tydligt vilken avgörande skillnad det är hur ett företags innehållsstrategi ser ut, och hur den är formulerad. Undersökningen visar att 83 procent av de tillfrågade företagen har en innehållsstrategi, vilket förstås är bra. Mindre bra är att endast 35 procent av företagen har dokumenterat sin strategi. Det visar sig ha betydelse

Av de som har en dokumenterad innehållsstrategi säger 60 procent att deras organisation är effektiv. Endast 32 procent av de som har en odokumenterad strategi säger sig vara effektiva. Hela 62 procent av de mest framgångsrika företagen säger att de följer sin dokumenterade strategi mycket noga. Av detta kan man alltså lära sig att framgångsrik content marketing förutsätter en bra och dokumenterad strategi.

Vi på Spoon har lång erfarenhet av att ta fram effektiva innehållsstrategier för våra uppdragsgivare. Vi har ett flertal planners, analytiker och konceptutvecklare som tillsammans kartlägger kommunikationsbehov, målgrupp, målsättning, kanalval och redaktionella möjligheter.