Sedan Swedfunds integrerade redovisning 2013 lanserades har en av målsättningarna med den redaktionella kommunikationen varit att gå från ...

Swedfund

Utvecklingsfinansiär som skapar resultat

Utmaning

Sedan Swedfunds integrerade redovisning 2013 lanserades har en av målsättningarna med den redaktionella kommunikationen varit att gå från redovisning till att skapa engagemang. Andra målsättningar har varit att gå från print till digitalt, bjuda på interaktion istället för information och att förändra bilden av Swedfund från finansiell institution till utvecklingsfinansiär långt fram i kampen mot extrem fattigdom.

På flera punkter är Swedfund på god väg. I samband med 2014 års redovisning lanserades hållbartföretagande.se. Dialogen med civilsamhället och politiker har intensifierats. Swedfund har under det senaste året fått god medial uppmärksamhet för sina insatser. Men det finns mer att göra…

Lösning

Genom att lyfta verkliga berättelser om de människor som Swedfund gör skillnad för ska engagemanget skapas hos målgruppen. Detta ska i sin tur generera en spridning av huvudbudskapet. I samband med 2014 års redovisning lanserades hållbartföretagande.se som lanseras i uppdaterad version 2015. På sajten ska dessa verkliga berättelser publiceras för att spridas via nyhetsbrev och sociala medier. Kommunikationen ska visa hur en investering i ett företag skapar möjligheter för människor.

SwF_MobileSwF_DesktopSwF_Print_omslagSwF_Print_uppslag

Resultat

Sedan 2013 har engagemanget för biståndsfrågan ökat. Anna Ryott tog över som vd för Swedfund vid den tidpunkten och biståndsminister sedan 2014, Isabella Lövin, talar gärna om Swedfunds verksamhet. Samtidigt har Swedfunds samarbeten med Scania och H&M de senaste åren fått stor medial uppmärksamhet. Detta, i kombination med en integrerad redovisning som vunnit priser och också lanserats digitalt, har sammantaget bidragit till att kännedomen om, och den positiva inställningen till, Swedfund ökat.

I dag är engagemanget hos målgruppen större än tidigare, detta slås fast i Swedfunds egen varumärkesundersökning. När kalla vindar blåser över Europa och flyktingkrisen är ett pågående faktum finns ett engagemang som Swedfund tar fasta på för att möta sin kommunikationsutmaning framåt: Att visa att Swedfund är en viktig biståndsaktör med ett uppdrag som ger resultat.

2016bronze-1

Spoon och Swedfund vann brons i kategorin “Corporate Social Responsibility” för deras arbete med Swedfunds integrated report 2015.

100%

Från 2014 till 2015 har kännedomen om Swedfunds verksamhet ökat med 100 procent.

20%

Sedan 2013 har antalet svenska medborgare som har en positiv bild av Swedfund ökat från 8 procent till 20 procent.

Swedfund är svenska statens utvecklingsfinansiär. Målet är att utrota fattigdom genom att skapa hållbart företagande på några av världens tuffaste och mest intressanta tillväxtmarknader.

Vill du veta mera om detta uppdrag?

Meryem Can berättar gärna mer!

+46 76 045 63 04 eller meryem.can@spoon.se