För Bonnier är det viktigt att årsberättelsen bygger stolthet internt. Det är även viktigt att årsberättelsen är lättillgänglig och upplevs som ...

Bonnier

Samhällsnytta – den röda tråden

Utmaning

För Bonnier är det viktigt att årsberättelsen, som tidigare varit en tryckt publikation, bygger stolthet internt. Det är även viktigt att årsberättelsen är lättillgänglig och upplevs som modern. Samtidigt ska den tydligt beskriva hur Bonnier skapar samhällsnytta genom sin affär och sina verksamheter.

– Vi vill ge målgrupperna en överblick av Bonnier, på ett sätt som gör oss relevanta och attraktiva. Vi ska berätta vad vi är, vad vi står för och hur det går för oss, säger Bert Menninga, projektledare och International Corporate Editor på Bonnier.

Lösning

Familjeföretaget valde att ta ett digitalt kliv med sin årsberättelse för 2017 och göra en webbplats. Där finns artiklar och filmer om Bonniers arbete med att skapa samhällsnytta, men även företagets finansiella resultat. Genom strategisk distribution i sociala medier och via nyhetsbrev når Bonnier fram till sina målgrupper.

– En webbplats är både användbar över tid och innebär att innehållet alltid är delbart. Nu kan vi använda innehållet på webbplatsen för olika ändamål en tid framåt, säger Bert Menninga.

Bonnier valde även att ta fram en enklare tryckt publikation som samlar det bästa ur den digitala redovisningen.

Resultat

Den nya webbplatsen lanserades i början av april 2018 och hade i slutet av maj samma år en lästid på närmare två minuter i snitt. Besökarna läser i snitt cirka 3 sidor.

Nyhetsbrevet om årsberättelsen från Bonniers vd Thomas Franzén öppnades av 45 procent av mottagarna.

3

Besökarna läser i snitt cirka 3 sidor, men en lästid på ca två minuter.

2

Lästiden ligger på närmare två minuter.

Vill du veta mera om detta uppdrag?

Meryem Can berättar gärna mer!

+46 76 045 63 04 eller meryem.can@spoon.se