SOS Alarm hade under hösten 2016 ett stort behov av att rekrytera nya medarbetare till sina centraler runt om i landet. Syftet med kampanjen var ...

SOS Alarm

SOS Alarm rekryteringskampanj 2016

Utmaning

SOS Alarm hade under hösten 2016 ett stort behov av att rekrytera nya medarbetare till sina centraler runt om i landet. Syftet med kampanjen var att visa upp människan bakom nödnumret, skapa intresse för företagets tjänster och attrahera fler medarbetare.

En utmaning var att få rätt typ av ansökningar, från personer som redan hade en bakgrund från vård eller blåljusfunktioner.

Lösning

Spoon skapade ett filmformat som lyfter fram människan bakom yrkesrollen, snarare än att i detalj gå in på önskade kvalifikationer. Filmerna anpassades för sociala medier.

Resultat

Som resultat av kampanjen fick SOS Alarm in ca 1600 ansökningar från kandidater i hela landet. Detta var rekordstort intresse och det resulterade i att man lyckades rekrytera det önskade antalet medarbetare.

Förutom att kampanjen var väldigt lyckad i rekryteringssyfte fanns det en väldigt stor intern stolthet kring kampanjen. Många medarbetare kommenterade filmerna och tyckte att de var väldigt trovärdiga i avseende hur deras arbete faktiskt ser ut. Detta ledde till att SOS Alarms medarbetare, som är viktiga ambassadörer, villigt spred kampanjen i sina egna kanaler vilket sannolikt attraherade ännu fler kandidater.

Så här säger Jenny Friberg, kommunikationsstrateg på SOS Alarm, om rekryteringskampanjen:

“Rekryteringskampanjen överträffade alla våra mål och förhoppningar. Genom digital annonsering med större möjlighet att kunna målgruppsanpassa våra annonser fick vi inte bara in ett rekordstort antal ansökningar utan också kandidater med rätt erfarenheter och bakgrund. Kampanjen bidrog även till ett stort engagemang internt bland våra medarbetare och skapade stor intern stolthet vilket var en nyckelfaktor för att kampanjen blev så lyckad.”
– Jenny Friberg, Kommunikationsstrateg, SOS Alarm.

1600

SOS Alarm fick cirka 1600 ansökningar från kandidater i hela landet.

100

SOS Alarm fick circka 100 nya anställda som en följd av kampanjen.

Vill du veta mera om detta uppdrag?

Helena Kämpfe Fredén berättar gärna mer.

+46 76 526 48 45 eller helena.freden@spoon.se