För sin redovisning 2016 ville Systembolaget skapa en mer tillgänglig produkt som var lätt att läsa i mobilen och enkel att dela.

Systembolaget

Systembolagets ansvarsredovisning

Utmaning

Systembolagets ansvarsredovisning är en kombinerad årsredovisning och hållbarhetsredovisning. Här beskrivs de viktigaste frågorna för Systembolagets verksamhet där hållbarhetsfrågorna är integrerade i en övergripande strategisk plan.

För sin redovisning 2016 ville Systembolaget skapa en mer tillgänglig produkt som var lätt att läsa i mobilen och enkel att dela.

Lösning

Systembolagets ansvarsredovisning blev en helt webbaserad redovisning. På webbplatsen kombineras artiklar, film och infografik med GRI-relaterad information och företagets finansiella resultat.

 

Resultat

Sedan 2014 har den digitala ansvarsredovisningen gjort framsteg. Årets avvisningsfrekvens (bounce rate) har minskat med 97 procent. En otroligt imponerande siffra som indikerar att årets ansvarsredovisning når helt rätt målgrupp, då besökarna stannar kvar och läser mer än bara en sida på sajten.

Webbstatistiken visar inte bara att fler besökare stannar på sajten, utan de stannar även längre. Årets besökare spenderar i snitt 30 sekunder mer på ansvarsredovisningen – oavsett om de besöker den via dator eller mobil.

97%

Lägre avvisningsfrekvens.

30

Årets besökare spenderar i snitt 30 sekunder mer på ansvarsredovisningen.

Som statligt ägt bolag upprättar Systembolaget sin hållbarhetsredovisning i enlighet med GRI, Global Reporting Initiative, och GRI G4.

Vill du veta mera om detta uppdrag?

Meryem Can berättar gärna mer!

+46 76 045 63 04 eller meryem.can@spoon.se