Telia

Telias online newsdesk

Utmaning

Konkurrensen på den svenska telekommarknaden är stenhård. Och egentligen finns det ingen telekommarknad längre. Marknadsledaren Telia erbjuder kunderna allt från TV, fiber-anslutningar, Spotify-abonnemang, den senaste Apple-telefonen och avancerade företagslösningar.

Det är en kort sagt en ICT-marknad – och slaget om den står på webben. Det är på telia.se som alltfler affärer sker. Det är hit alltfler kunder söker sig för att få hjälp.

För att möta den utmaningen krävs en online newsdesk som agerar proaktivt, datadrivet och behärskar content marketing. En newsdesk som samarbetar tätt med enheter som marknad, affärsutveckling och kundservice.

2015 insåg Telia att en sådan redaktion inte fanns på plats – utan tog beslutet att bygga upp en helt ny enhet vid huvudkontoret i Stockholm.

Lösning

Steg för steg byggdes en ny enhet upp under ett års tid. Genom ett samarbete med Spoon, som genomförde förstudien, bidrog till rekryteringen och ledde arbetet under de första månaderna, fanns till slut den nya desken på plats.

I Spoons lösning fanns följande tjänster:

Förstudie.
Rekrytering.
Drift av redaktionen under 6 månader.
Utbildning.
Överlämning.
Kompletterande staffing.

Resultat

Satsningen på ett online newsdesk har gett goda resultat, i synnerhet när det gäller mötet med kunden. Skillnaden är påtaglig.

”Vi har gått från ett spretigt kundmöte till ett sammanhållet kundmöte”, konstaterar Pär Bergquist, Head of Online Sales and Service.

Med hjälp av nyhetsredaktionen har Telia kunnat agera snabbare, vara mer proaktiva och samarbeta mer effektivt med marknad – och säljavdelningar.

”Vi har gått från att ha varit en utvecklingstung redaktion till att vara kittet i hela verksamheten. Vi blir den sammanhängande länken i hur vi kommunicerar med kund och i och med det fått ett relevant och ett väldigt sammanhållet kundmöte”, säger Annika Järund Larsson, chefredaktör på telia.se.

 

Vill du veta mera om detta uppdrag?

Christofer Fager berättar gärna mer.

+46 70 649 12 10 eller christofer.fager@spoon.se