Wärtsilä

Twentyfour7. – Wärtsiläs digital stakeholder magazine

Utmaning

Det finns två stora utmaningar när man ska återlansera en hemsida. Den första utmaningen är att erbjuda den nuvarande publiken något nytt, medan den andra utmaningen består i att bygga och behålla nya publiker. Båda utmaningarna löstes den 22 augusti 2016, då Wärstilä återlanserade sitt digitala stakeholder magasin, Twentyfour7.

Trots att vi planerade att promota webblanseringen på sociala medier, visste vi att detta var kortsiktiga mål med omedelbara resultat. Vi behövde en strategi som skulle hjälpa oss att anta utmaningen mer långsiktigt. Vi ville ha en konkret lösning som inte endast ökade trafiken till hemsidan men som även positionerade Wärtsilä som en tankeledare. Vi satsade på contextual storytelling och det gav goda resultat. Men vårt framgångsrecept bestod även av andra viktiga ingredienser. Läs vidare.

Lösning

Vi skapade en strategi som introducerade en ny typ av historieberättande för Wärtsilä. Genom att byta fokus från produktorienterade historier till kontextuella historier, vann vi halva slaget, eftersom det erbjöd något nytt till den nuvarande publiken samtidigt som det förstärkte Wärtsiläs position som en tankeledare.

Vi planerade en serie artiklar inför lanseringen som var riktade åt att fånga det större sammanhanget. För att hålla fast vid vår framfart, fortsatte vi med att pitcha och skapa historier som hjälpte Wärtsilä att hitta sin plats i ett större sammanhang.

Publiken började växa och vi var tvungna att behålla deras intresse på något sätt. Det enda sättet var att vara konsekvent, men ändå annorlunda. Tillsammans med kunden bestämde vi oss för att publicera ett inlägg i veckan – för att skapa en vana och se till att våra läsare såg fram emot nästa inslag.

Så fort regelbunden publicering var igång, arbetade vi med att vara annorlunda. Våra historier kartlade olika geografiska områden, hoppade på trender och hade en redaktionell spets jämfört med andra publikationer. Genom att introducera olika innehållsformat (video, infografik, etc.) höjde vi nivån ytterligare och tilltalade olika målgruppers behov. Hemsidan förvandlades till ett blomstrande ekosystem av engagerande innehåll under loppet av ett par månader.

En satsning som förstärkte vår insats var det nya nyhetsbrevet för Twentyfour7. Extrafunktioner, bl.a. publiksegmentering och feedbackfunktioner, bidrog till att vi ökade räckvidden samt publiktillväxten.

Vi använde oss av både organisk spridning samt betald promotion för att utöka räckvidden. Vi sökordsoptimerade våra texter och ansträngde oss extra för att krosslänka innehåll både inom och utanför Wärtsiläs digitala ekosystem.

Resultat

Under perioden 22 augusti 2016 till 21 februari 2017 fick Twentyfour7-hemsidan 27 023 unika besökare och 37 165 besök totalt.

• Månadsgenomsnittet för unika besökare nådde 4503 och blev 135% mer än vad det var på den gamla hemsidan, alltså 12% över det uppsatta målet.
• Antalet månadsbesökare ökade till 6194, alltså 143% högre än utgångsläget och 8% högre än det uppsatta målet.
• Twentyfour7:s nyhetsbrev fick 289 nya prenumeranter från oktober 2016 till februari 2017.
• Sociala medier och organiskt sök har blivit de snabbast växande trafikkällorna, de representerar 28% respektive 26% av alla besöken på Twentyfour7 under denna period. Mer därtill, 73% av besöken från sociala medier kommer från egna och förtjänade sociala medier-kanaler.
• Organisk söktrafik (speciellt från Google) steg mer än tio gånger.
• Besök från egna och förtjänade sociala medier-kanaler ökade med 38%, och 51% av dem kom från LinkedIn.

27 023

Unika besökare under en sex månaders period.

37 165

Totalt antal besök under en sex månaders period.

Senaste utmärkelser

Spoon Helsinki och Wärtsilä vann guld i kategorin Bästa Industri/Tillverkning/Energi på Swedish Content Awards 2017.

Vill du veta mera om detta uppdrag?

Lena Barner-Rasmussen berättar gärna mer.

+358 40 5805726 eller lena.barner@spoonagency.fi.