Kantega

Viral succé för Kantega

Utmaning

Kantega är ett norskt IT-företag på drygt 130 anställda, med kontor i Oslo, Trondheim och Bergen. Deras största utmaning – precis som i resten av branschen – är att det råder en brist på utvecklare och kampen om de bästa IT-talangerna är hård. Kantega konkurrerar med storföretag som Bouvet, Sopra Steria och Accenture när de ska rekrytera nya utvecklare.

Samtidigt har Kantega fördelen av att vara liten och transparent. Det anställdägda företaget kan fatta snabba beslut och modiga val eftersom de inte behöver något godkännande av externa styrelseledamöter eller aktieägare för att gå vidare.

Huvudmålet var att öka antalet jobbansökningar med hjälp av filmen.

Delmål 1 var att öka kännedomen om Kantega som en möjlig arbetsplats för utvecklare.

Delmål 2 var att öka kännedomen om Kantegas varumärke.

Lösning

The Mysterious Life of Developers blev lösningen på Kantegas rekryteringsutmaning. Den kreativa idén inspirerades av David Attenboroughs berömda naturfilmer, där han går nära djur för att förklara deras beteende.

Manus utvecklades i nära samarbete mellan Spoons regissör och Kantegas anställda, för att säkerställa att filmen var grundad i verkligheten och att det ”inhemska språket” beskrev utvecklarnas dagliga arbete på ett trovärdigt sätt. Kantegas egna medarbetare medverkade i samtliga roller och många av de insikter som användes i filmen kom från företagets egna anställda.

Resultat

The Mysterious Life of Developers blev en viral succé – filmen har setts av mer än 23 miljoner människor från hela världen. Den uppmärksammades av bland annat nyhetssajter som Unilad och Makeuseof.

Huvudmålet med filmen, att öka antalet ansökningar, blev uppnått. Kantega fick många fler jobbkandidater som de kunde kontakta och intervjua. Även om Kantega genomför andra satsningar på rekrytering, är filmen det som de flesta jobbkandidater nämner som orsaken till att de känner till företaget. Kantega har för närvarande nya anställda som inte skulle ha övervägt att jobba för företaget om de inte hade sett filmen.

Kännedomen om Kantega har ökat bland både potentiella jobbkandidater och kunder, vilket bland annat syns på trafiken till sajten. På kantega.no har till exempel antalet unika besök stigit markant sedan filmen släpptes.

Under perioden 20/9 – 20/11/2016 vs samma period 2017 steg antalet unika besök:

– kantega.no/hvemervi: 1300 vs 8300  = 638% ökning.

– kantega.no/jobb: 70 vs. 2500 = 3571% ökning.

– kantega.no: 2500 vs. 5800 = 232% ökning.

Filmen har dessutom bidragit till att höja den interna stoltheten på Kantega. I den årliga medarbetarundersökningen frågades anställda om i vilken utsträckning Kantegas externa kommunikation påverkar deras motivation, och svaret visar en ökning med 20 procent.

23 milj

Visningar på filmen.

100000

Delningar av filmen.

Vill du veta mera om detta uppdrag?

Christopher Øyen berättar gärna mer!

 +47 92 85 75 63 eller christopher.oyen@spoonagency.no