Sedan april 2015 sker en majoritet av all internettrafik på olika mobila enheter. Därför är din strategi för mobil kommunikation helt avgörande ...

Sedan april 2015 sker en majoritet av all internettrafik på olika mobila enheter. Därför är din strategi för mobil kommunikation helt avgörande för att lyckas i framtiden.

Den digitala kommunikationen blir allt mer mobil, och utvecklingen går snabbt. Tyvärr är det många företag som inte hänger med. Vi hjälper dig med att mobilanpassa din digitala närvaro för att du ska uppnå större effekt. Det kan handla om att mobilanpassa webbplatser och nyhetsbrev, ta fram helt mobila innehållsstrategier eller skapa innehållsdrivna appar. Vi erbjuder strategi, koncept, design, utveckling, produktion och engagerande innehåll oavsett vilken din målgrupp är och i vilka mobila kanaler du vill möta den.

Spoon har bland annat skapat mobila kommunikationslösningar för PostNord, Samhall och Ving.