Med det nystartade varumärket StoryCo ska Spoon hjälpa marknadsförare och inhousebyråer att utvecklas i takt med tiden. Bakom satsningen står ...

Spoons marknadschef leder utbildningssatsning

Med det nystartade varumärket StoryCo ska Spoon hjälpa marknadsförare och inhousebyråer att utvecklas i takt med tiden. Bakom satsningen står Spoons tidigare marknadschef, Björn Owen Glad.

– Vår ambition är att i grunden förändra hur marknadsförare tar till sig ny kunskap och inspiration för att utveckla sitt arbete, säger Björn Owen Glad.

I takt med att allt fler företag bygger inhouse-avdelningar ökar behovet av utbildning och fortbildning. Många marknadschefer vittnar om att kompetensutveckling är en av de största utmaningarna i en tid då förutsättningarna förändras väldigt fort.

Björn Owen Glad förkastar de traditionella sätten att utbilda och fortbilda sig och menar att moderna marknadsförare hela tiden måste utveckla nya kunskaper.

– Kunskap och erfarenheter har oerhört kort livslängd i dag. Man måste hela tiden lära nytt för att kunna göra ett bra arbete. Att gå långa och dyra kurser vid några få tillfällen under sin karriär fungerar inte längre. Därför kommer StoryCo byggas kring en prenumerationstjänst där företag kan säkerställa att medarbetarna hela tiden utvecklas.

StoryCo kommer erbjuda en digital prenumerationstjänst med e-learning men kommer också designa skräddarsydda lösningar där e-learning varvas med fysiska utbildningar och andra typer av kunskapsdelning. Man kommer också kunna köpa enstaka onlinekurser inom nischade ämnen.

Drygt 300 medarbetare från dag ett
Björn Owen Glad har sedan 2015 drivit Spoon Academy som i olika format har utbildat marknadsförare på ett femtiotal bolag. Nu tar han hjälp av all den expertis som finns i Real Agency Group för att bredda och internationalisera erbjudandet.

– Inom Real Agency Group finns i dag oerhört mycket erfarenhet och specialistkunskap. StoryCo står verkligen på en jättes axlar från dag ett. Det ska bli fantastiskt kul att paketera all denna kunskap och säkerställa att den kommer ut på marknaden.

I Real Agency Group ingår Spoon, Oh My, Trickle, Infunnel, The Domain Was Taken och KIT.