Spoon har mottagit den brief som 2126 kvinnor och icke-binära i vår bransch har publicerat. Vi accepterar utmaningen och tar oss självklart an ...

Vi accepterar utmaningen!

Spoon har mottagit den brief som 2126 kvinnor och icke-binära i vår bransch har publicerat. Vi accepterar utmaningen och tar oss självklart an uppdraget.

Den senaste tidens upprop, berättelser och avslöjanden har blottlagt ett fruktansvärt fel i vårt samhälle – i alla branscher och i alla sammanhang. Det vore naivt att tro att vi, som stor arbetsgivare med tjugo år i branschen, inte berörs och måste agera.

Vi har tagit del av berättelserna med avsmak, men samtidigt med hopp. Vi tror nämligen att #Metoo och #Sistabriefen är starten på något nytt. Vi på Spoon lovar att leverera i enlighet med briefen och göra vårt bästa för att överträffa förväntningarna. Vi kommer bland annat:

  • Uppdatera vår policy mot trakasserier som även innefattar trakasserier på arbetsplatsen såväl som på kunduppdrag.
  • Involvera alla medarbetare i vårt pågående arbete med vår värdegrund.
  • Skapa en chefs- och medarbetarhandbok med tydliga riktlinjer kring hur man ska agera i dessa frågor.
  • Ta upp frågor om jämställdhet och trakasserier i vår kommande medarbetarenkät.
  • Utföra en så kallad culture audit.
  • Prata om detta i alla forum och konstellationer där det är möjligt – ner med tystnadskulturen!

En del av det här är redan gjort, annat är på gång och vissa saker startar vi upp här och nu. Vi kommer arbeta fokuserat och bjuda in alla att delta. Vi är inte nöjda förrän vi är klara. Och det här är ett arbete som aldrig kan bli klart. För oss är nolltolerans det enda vi accepterar!

Anders Ribba, VD
Malin Bernhardsson, Byråchef Göteborg 
Susanna Berling, Byråchef Malmö
Johan Andersson, Byråchef Stockholm
Jonas von Hedenberg, Styrelseordförande